Økonomer tjener godt selv i dårlige tider

Reallønna til vanlige folk går ned i dårlige tider, men det gjelder ikke siviløkonomer og sivilingeniører.

CASH: Økonomer og teknologer er så ettertraktet at deres lønn er konjunktur-uavhengig. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .

Gorm Kallestad
Publisert:,

Siviløkonomer og sivilingeniører behøver ikke å bry seg om at det går trådt i økonomien. De tjener like godt, krise eller ei.

Det viser en ny utredning fra Samfunns- og næringslivsforskning.

Svingninger i bruttonasjonalproduktet, oljeprisen, valtuakurs og hva styringsrenten er på påvirker altså ikke reallønnen til disse gruppene, som har høyt lønnsnivå sammenliknet med andre grupper.

For resten av befolkningen er bildet et helt annet.

Les også: Ny undersøkelse: Toppkarakterer gir topplønn

Etterspurt

For mens siviløkonomene og sivilingeniørene kan konstatere høye lønninger uavhengig av hva som skjer i norsk og internasjonal økonomi, så vil det ha mye å si for resten av oss.

Utredningen har nemlig analysert data fra Statistisk sentralbyrå og Norges Bank for perioden 1986 til 2009, og viser en viss sammenheng mellom reallønna og makroøkonomiske faktorer som BNP og realvalutakurs.

Lene Eia Bollestad og Kristin Hommedal, som står bak utredningen, peker på flere årsaker.

De mener den vedvarende lønnsfesten for økonomer og sivilingeniører skyldes «den spesielle posisjonen sivilingeniørene og siviløkonomene har hatt i arbeidsmarkedet i perioden 1986-2009».

- Etterspørselen etter sivilingeniører og siviløkonomer i arbeidsmarkedet har vært høy i hele perioden. Disse gruppene har høy og ettertraktet utdanning, noe som bidrar til å holde deres lønninger oppe i konjunktursvake perioder, sier Bollestad til E24.

Les også: Økonom: - Nordmenn må ned i lønn

Unntak

De peker også på at lønnen til disse gruppene stor grad fastsettes lokalt, altså ute i bedriftene.

Bruk av «individuell lønnsfastsettelse og større individuelle lønnsforskjeller mellom ulike arbeidstakere kunne være en medvirkende årsak til at makroøkonomiske størrelser ser ut til å ha liten effekt på lønnen til sivilingeniører og siviløkonomer», skriver de i utredningen.

Ett unntak finnes imidlertid: De aller best lønnede siviløkonomene har en mer konjunkturavhengig lønn. Det skyldes at store deler av lønna til disse gruppene er resultatbasert. Nedgangstider gir dårligere resultater og følgelig en svakere lønnsutvikling.

- Vi antar at de fleste av disse gruppene er toppledere, som ofte har resultatavhengig lønn, sier Bollestad.

Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) er et kommersielt forskningsinstitutt drevet av Norges Handelshøyskole i Bergen.

LES OGSÅ: