Guccis krise og løsning gir nyttig lærdom for selskaper som sliter med å omstille seg

Mange selskaper sliter med to problemer som tilsynelatende ikke har noen ting med hverandre å gjøre: uengasjerte yngre ansatte og dårlig strategier for hvordan nye utfordringer bør løses. Noen få selskaper har tatt tak i begge problemene samtidig.

Om forfatterne: Jennifer Jordan er professor ved IMD Business School i Sveits. Michael Sorrell er stipendiat ved samme skole.

Mye tyder på at det vi kan kalle for skyggestyrer fungere. Men hvorfor?