- Likestillingsloven fungerer ikke i praksis

Likestillings-og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik sier de mottar mange klager fra jobbsøkere som blir spurt om de skal bli foreldre.

OPPGITT: Likestillings-og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er enig i at likestillingsloven ikke fungerer i praksis.

Kyrre Lien
Publisert:,

- Dette er noe av det vi mottar mest klager på, og vi har hele tiden en jevn strøm. Likevel tror jeg bare vi får vite om toppen av isfjellet, sier Ørstavik til E24.

Hun sier det ikke bare er kvinner, men også stadig flere menn som på jobbintervju blir spurt om familieplanlegging.

- Tidligere gjaldt det mest kvinner. Men også menn i reproduktiv alder får nå spørsmål om dette. Og stadig flere menn melder at de opplever det som en ulempe i arbeidslivet å ha barn, sier Ørstavik.

Lov uten funksjon

E24 skriver mandag om 34 år gamle Siri Herland som lei av å bli diskriminert fordi hun er kvinne og i fertil alder. Hun har flere ganger måtte svare på om hun skal ha flere barn i jobbintervju.

Ørstavik er enig med Herland i at Likestillingsloven i dag ikke fungerer.

- Det er ikke lov ifølge likestillingsloven å stille spørsmål om familieplanlegging, men hva hjelper det når arbeidsgiver likevel gjør det.

Hun mener det er et tunggrodd og vanskelig system som gjør at forholdene ikke endrer seg.

På enkeltmanns skuldre

I dag er det slik at den som opplever å bli diskriminert må melde inn et brudd på likestillingsloven til Ombudet. Deretter gir ombudet en uttalelse om forholdet er i strid med loven. Arbeidsgiver kan deretter velge om de vil rette seg etter ombudet.

- Vi må jobbe for et system som gjør at den enkelte ikke må bære dette ansvaret alene. Det er samfunnet som må ta ansvar, sier hun.

Hardere straff

Likestillingsutvalget la tirsdag denne uken frem en rapport som forslår nye grep for likestillingspolitikken i Norge.

- Utvalget fremhever behovet for et større kontrollapparat som skal sørge for at bedriftenes plikter i forhold til likestilling overholdes.

- Samtidig ser vi at et må et lovbrudd få tydeligere konsekvenser for bedriftene.

Dårlig unnskyldning

Ørstavik mener det ikke holder å skylde på de økonomiske konsekvensene for bedriftene i forbindelse med permisjon og fravær.

- Det er som om man skulle skylde på «at det er dyrt å legge ut et oppdrag på anbud, derfor gjør vi det ikke.» Det er ikke en saklig begrunnelse. Og det er ingen områder som loven er så tydelig og klar som på akkurat dette, sier hun.