Sivilingeniørene slo siviløkonomene i lønnskampen

Teknologene parkerer pengefolket, viser ferske tall.

TALL: Det er blitt mer lønnsomt å jobbe med teknologi enn med økonomi.

TALL: Det er blitt mer lønnsomt å jobbe med teknologi enn med økonomi.

WORK LIFE
Publisert:

Teknologene drar sakte, men sikkert fra økonomene. Det er essensen i en analyse av lønnsdata for alle med sivilingeniør- og siviløkonomutdanning i perioden 1986 til 2009.

Både siviløkonomer og sivilingeniører har hatt en god lønnsutvikling i denne perioden.

Men noe skjedde rundt 2004. Da passerte medianlønnen til sivilingeniører medianlønnen til siviløkonomer, og fortsatte å stige betydelig frem mot 2009.

Les også: Gikk av som sjef - gikk opp i lønn

Til værs

I rene tall steg sivilingeniørlønnen fra snaut 550.000 kroner til nesten 700.000 kroner.

I samme periode økte siviløkonomenes lønn noe, før den falt fra 2008 til 2009. I rene tall økte lønna fra rundt 540.000 kroner i 2004 til cirka 590.000 kroner i 2009.

Analysen, som er publisert i en fersk utredning fra fra Samfunns- og næringslivsforskning i Bergen, viser altså en klart forskjellig lønnsutvikling for de to gruppene.

Annonsørinnhold

Lønnen til sivilingeniørene har steget mye mer enn lønnen til økonomene.

Les også: Slik skjules lønnshoppene

Gap

Det har gitt et markant lønnsgap:

I 2009 var medianlønnen for sivilingeniører på nesten 700.000 kroner, mens tilsvarende lønn for siviløkonomer var på litt under 600.000 kroner.

Hvordan var situasjonen i 1986? Ja, da tjente siviløkonomene mer enn sivilingeniørene. Sett i et lengre perspektiv står siv.ing.-ene frem som lønnsvinnere. Selv om siviløkonomene ikke akkurat kan kalles lønnstapere - de tjener for godt til det - så kommer de dårligere ut enn sine teknologkolleger.

Les også: Kraftig lønnshopp for toppsjefer i finans

Reell

Lene Eia Bollestad, som sammen med Kristin Hommedal står bak tallene, mener tilbud og etterspørsel forklarer den ulike utviklingen.

- Stor etterspørsel etter og mangelen på sivilingeniører har vært et omdiskutert tema lenge, og vår analyse bekrefter at denne mangelen er reell. Økende reallønnsvekst er en konsekvens av at markedet skriker etter denne type kompetanse, sier hun.

- De siste årene har etterspørselen etter sivilingeniører vært økende, og siden 2004 har sivilingeniørene ligget på et høyere gjennomsnittlig reallønnsnivå sammenlignet med siviløkonomene. Nå svarer det seg mer enn noen gang å velge denne type utdanning, sier Bollestad.

Tilbudt

Tekna, som organiserer flesteparten av landets sivilingeniører, er naturlig nok tilfreds med utviklingen.

Generalsekretær Ivar Horneland Kristensen sier det slik:

- Dette viser at etterspørselen etter realister med mastergrad er sterk. Våre medlemmers kompetanse er viktig for verdiskapingen i bedriftene. Det er nødvendig å ha teknologisk forståelse og kompetansen for å kunne hevde seg i markedet både nasjonalt og på tvers av landegrensene, sier Horneland Kristensen.

Les også:

Annonsørinnhold