Dette fylket har den høyeste andelen uføretrygdede i landet

I prosent av befolkningen er det ingen andre fylker enn Østfold som har flere uføretrygdede. Statistikk viser at nesten én av ti personer i Norge er mottaker av uføretrygd.

I UFØRE(T): Ingen andre fylker enn Østfold har flere mottakere av uføretrygd. I grensefylket er det øykommunen Hvaler, med sine 16 prosent, som har den høyeste andelen av uføretrygdede.

Foto: Gisle Oddstad VG
Publisert:,

Av en befolkning på drøye 180.000 mellom 18 og 67 år er antallet mennesker som mottar uføretrygd i Østfold nesten 25.000, ifølge Nav.

Andelen uføretrygdede i Østfold ligger med det på 13,7 prosent. Det er langt over snittet for landet som helhet, der andelen uføretrygdede ligger på 9,5 prosent.

– Å tenke på at så mange i Østfold står utenfor det ordinære arbeidslivet, at de er uføre og kanskje heller ikke får tatt aktiv del i samfunnslivet, gjør noe med meg, sier ordføreren i Rygge, Inger-Lise Skartlien (Ap), til E24.

Også når det kommer til arbeidsledighet er Østfold på øvre halvdel av tabellen ingen ønsker å toppe.

I sykefravær blir Østfold bare slått av Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark, ifølge statistikk fra SSB.

– Østfold topper mange av «de feil» statistikkene, sier ordføreren i kommunen som må se opptil 1.000 arbeidsplasser forsvinne som følge av Moss lufthavn Rygge legges ned.

ORDFØRER: – Østfold topper mange av «de gale» statistikkene, sier Inger-Lise Skartlien (Ap) i Rygge kommune.

Foto: Dirk Rosin

– Vi har mange arbeidsledige, mange med psykiatriutfordringer, stort pilleforbruk, lav utdanning og lav inntekt. Kanskje er det slik at det starter tidlig med «dropout» fra grunnskole og videregående skole, og at vi ikke klarer å få ungdommen inn på rett spor igjen, sier Skartlien.

Hvorfor flere enn andre?

Ved inngangen til sommeren er det nesten 320.000 nordmenn som mottar uføretrygd fra den norske stat.

Statsregnskapet viser at prislappen for å yte uføretrygd i 2015 landet på over 75 milliarder kroner, tilsvarende 15.000 kroner per innbygger.

Andelen som er uføre, varierer relativt mye mellom fylkene (se tabell). Hva som gjør at et fylke kan ha mer enn dobbelt så stor andel som et annet, kan skyldes flere forhold:

1) Demografi

– Det første er å korrigere for alderssammensetningen i fylkene. Eldre har en høyere sannsynlighet for å være uføre enn yngre. Men det forklarer ikke forskjellene fullt ut, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav.

Selv når man korrigerer for dette, kommer Østfold dårligst ut.

2) Arbeidsmarkedet

Videre trekker Nav-direktøren frem hvor godt arbeidsmarkedet er i fylkene.

– Arbeidsmarkedet og arbeidsledigheten i seg selv kan påvirke overgangen til uførhet. Det er det mange undersøkelser som viser.

Nav-direktøren får støtte av Skartlien i Rygge kommune, som også reflekterer rundt hvordan et arbeidsliv i endring har virket inn på det tradisjonelle industrifylket.

– For mange eldre arbeidstagere har overgangen fra tradisjonell industri til annen type næringsvirksomhet vært vanskelig å takle. Mange har ikke hatt kompetanse til å skaffe seg annet arbeid. Samtidig som de har hatt tungt fysisk arbeid i mange år. En løsning for «storsamfunnet» har vært å uføretrygde, sier hun.

3) Sammensettingen av de ulike jobbene som er tilgjengelige

– Typisk har Oslo en lav andel uføre. Det har blant annet sammenheng med at arbeidsmarkedet i hovedstaden er mer differensiert og tilbyr mange ulike type stillinger. Mens andre steder er etterspørselen etter arbeidstagere mer ensidig, sier Åsholt i Nav.

4) Sykefravær og utdanningsnivå

– Generelt er det sånn at sjansen for å falle utenfor arbeidsmarkedet blir lavere jo høyere utdanningsnivået er. Og det vi vet er at hvis man har en høy andel langtidssykmeldte, så har man en høyere overgang til trygdeordninger.

KUNNSKAPSDIREKTØR: – En hypotese at hvis mange er uføre et sted er det lettere for lokalsamfunnet å se mindre negativt på uføretrygd, sier Yngvar Åsholt i Nav.

Foto: Ingar Næss

Kan være smittsomt

Kunnskapsdirektøren i Nav har imidlertid ikke et klokkeklart svar som gjør at alle forskjellene mellom fylkene kan forklares.

– Det er mye som er vanskelig å måle. Selv om vi korrigerte for alle disse tingene, ville ikke det fullt ut forklart forskjellen mellom fylkene, sier Åsholt.

Et diskusjonstema blant forskerne i mange år har vært om uføretrygd er smittsomt.

– Er det sosialt belastende å være ufør, eller er det ikke det? En hypotese at hvis mange er uføre et sted, er det lettere for lokalsamfunnet å se mindre negativt på uføretrygd, sier han.

Ordføreren i Rygge tror Nav-direktøren har et poeng.

– For å sette det litt på spissen, kan man kanskje også si at dette med å bli ufør kan «gå litt i arv» fra generasjon til generasjon i familier. Det handler om å motivere barn og unge til å ta utdanning og til å ta vare på egen helse, mener hun.

VINNEREN: Oslo er fylket med den laveste andelen uføre. Mens landsgjennomsnittet ligger på 9,5 prosent, kommer hovedstaden ut med 5,5 prosent. Her er Maridalsvannet med deler av byen i bakgrunnen.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Oslo best ut: – Som en magnet på landet

Fylket som kommer best ut av uførestatistikken er Oslo, med en andel uføre så lav som 5,5 prosent.

BYRÅD: – Oslo har først og fremst et variert arbeidsliv., sier Geir Lippestad.

Frode Hansen/

Geir Lippestad, (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo, støtter seg blant annet på Åsholts forklaring om et differensiert arbeidsliv:

– Oslo har først og fremst et variert arbeidsliv. Alt fra det tunge fysiske til et variert spekter av andre typer yrker. Hvis man ikke passer for et yrke, kan man lett finne seg et annet. Sier kroppen stopp, kan man lettere omskoleres og finne en annen jobb.

En stor del av årsaken til at Oslo kommer best ut blant fylkene, er også at det er mange unge mennesker som bor og jobber i byen. Justerer man for dette hopper andelen uføre markant opp, men ikke så mye at Oslo vinner topplasseringen.

– Unge folk fra hele landet flytter inn til de store byene, og særlig til Oslo. Dermed har Oslo en gjennomgående yngre befolkning med bedre helse og lavere risiko for uføretrygding enn de deler av landet der utflyttingen er stor og de eldre blir værende igjen, sier trygdeforsker Astrid Grasdal ved Universitet i Bergen.

I tillegg til å trekke frem betydningen av attføringsbedriftene, sier Lippestad seg enig med Grasdal.

– Oslo er nærmest som en magnet på hele landet. Byen vokser med opptil 10.000 til 15.000 hvert år. Mange flytter til byen vår, og det er vi veldig glade for.

Les også

– Jeg klyper meg i armen

Les også

SSB tror Norges befolkning øker med én million rekordfort

Les også

Høy ledighet koster Norge milliarder