Han tar over Statoil-roret

Eldar Sætre blir midlertidig konsernsjef i Statoil.

RYKKER OPP: Eldar Sætre tar over sjefsstolen i Statoil etter Helge Lund.

Lise Åserud
Publisert:,

Styret i Statoil har konstituert Eldar Sætre som konsernsjef med umiddelbar virkning, etter at Helge Lund overraskende slutter i stillingen for å begynne i ny jobb.

I en intern informasjonsmail sendt ut i Statoil-systemet, som E24 har sett, understreker imidlertid Sætre at han ikke er en kandidat til stillingen på permanent basis.

- Jeg er ikke kandidat. Helge har hatt jobben i ti år, og jeg mener den som skal lede Statoil skal ha et langt tidsperspektiv, sier han i mailen.

Sætre har vært en del av Statoils konsernledelse siden 2003, som økonomi- og finansdirektør til 2010 - og siden som leder for forretningsområdet «Markedsføring, prosessering og fornybar energi».

- Jeg er veldig tilfreds med at Eldar Sætre påtar seg oppgaven med å lede selskapet inntil ny konsernsjef er på plass, sier styreleder Svein Rennemo i en pressemelding onsdag morgen.

- Sætre har lang fartstid i Statoils konsernledelse, og har vært helt sentral i utformingen og gjennomføringen av Statoils strategi og forbedringsagenda. Eldar Sætre er riktig leder til å sikre kontinuitet og gjennomføringskraft i tiden som kommer

Som konstituert konsernsjef vil Eldar Sætre ha en grunnlønn på 5,7 millioner kroner.

Han deltar i tillegg i Statoils program for variabel lønn og langtidsinsentivordning, med vilkår på linje med avtroppende konsernsjef.

Eldar Sætre var sentral under børsnoteringen av Statoil og fusjonen med Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet.

Han var ansvarlig for omleggingen av markedsstrategien for naturgass i Europa, og har ledet omstillingen ved selskapets landanlegg.