Ansatte trenger ikke en kommanderende sjef. Teknologi og felles spilleregler gjør jobben

Digital teknologi gjør at ansatte selv kan finne ut hvem de skal samarbeide med og koordinere hvordan oppgavene best kan løses. Da må sjefen gi slipp på kontrollen.

Om skribeten: Audun Farbrot er fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI

Digital teknologi gjør det mulig for store team selv å koordinere hvordan de skal jobbe sammen. Det kan gj

Her kan du lese mer om