Ledelse blir mye snakk

Forhåpentligvis er det ikke bare lederen som snakker, skriver Dag Morten Dalen. Hvilke råd skal lederen lytte til?

Ledelse

Foto: robuart Colourbox

Om forfatteren: Dag Morten Dale er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på BI.

Selvsagt kan en leder gå mens han eller hun snakker, eller «walk the talk», for å vri litt på et kjent uttrykk.