Slik blir du kvitt studielånet

Det kan virke uoverkommelig å nedbetale studielånet. Men det finnes en løsning som er like enkel som den er komplisert: Flytt til Nord-Norge!

Selv om det kan virke langt hjemmefra for mange, får du mange økonomiske fordeler av å bo og jobbe i Kirkenes. Foto: Scanpix

Selv om det kan virke langt hjemmefra for mange, får du mange økonomiske fordeler av å bo og jobbe i Kirkenes. Foto: Scanpix

Publisert:,

Hvert år du bor og jobber i Finnmark eller Nord-Troms, får du nemlig nedskrevet studielånet med inntil 10 prosent - eller 25.000 kroner per år.
Ettergivelsen skjer etterskuddsvis etter 12 måneders opphold og arbeid i regionene.
I 2008 var det 6.514 personer som fikk ettergitt studielån etter denne ordningen. Totalt utgjorde dette 105,6 millioner kroner, ifølge Lånekassen.

- God effekt

I år er det 20 år siden denne ordningen ble opprettet for å lokke utdannete fagfolk til å slå seg ned i kommuner som var preget av fraflytting.
Den såkalte tiltakssonen omfatter alle kommuner i Finnmark samt sju kommuner i Nord-Troms: Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord.
- Vi kan ikke tallfeste effekten av tiltakssonen, ettersom det ikke er gjort undersøkelser på dette. Men vi erfarer at kombinasjonen av spennende arbeid, bredde i arbeidsoppgaver og erfaringer, sammen med de økonomiske fordelene gir en veldig god effekt, sier Wencke Elveslett, personalsjef i Finnmark fylkeskommune.
- Jeg vil påstå at dette er Norges beste privatøkonomiske ordning, sier hun.

Mange ledige stillinger

For å få glede av de økonomiske fordelene, må du jobbe i en av de ovennevnte kommunene. Fortsatt er det reindrift og fiske som er de største næringene i Finnmark, men det finnes nok av andre muligheter.
Da Dine Penger søkte i stillingsannonsene på

NAV

og

Finn.no

Annonsørinnhold

30. april, fikk vi over 200 treff på ledige stillinger i disse områdene.
Her trengs alt fra lærere, leger og jurister, til kinomedarbeider i Kirkenes eller kioskmedarbeider i Hammerfest.
- I dag er det 27 ledige lærerstillinger ved Alta videregående skole før skolestart. Med den mangelen på arbeidskraft er det klart at vi trenger økonomisk stimuli for å få flere til å flytte hit, sier Elveslett.

Lånekassen regner deg som «yrkesaktiv» i regionen når du:

* har arbeid tilsvarende minst 50 prosent av fulltidsarbeid.
* har fulltidsarbeid i minst seks måneder, og er registrert som arbeidssøker til fulltidsarbeid i resten av opptjeningsperioden.
* har omsorg for barn under ti år, eller har særlig tyngende omsorgsplikter i nærmeste familie.
* har studiepermisjon med lønn eller stipend tilsvarende minst 50 prosent av full stilling, der lønnen blir betalt av en arbeidsgiver i regionen.
* er ansatt i transportsektoren, på skip, oljeletingsfartøy eller faste installasjoner på kontinentalsokkelen og er bosatt og skattepliktig i regionen.

Her kan du laste ned Lånekassens skjema for ettergivelse av studielån.

Mange fordeler

Sletting av studiegjeld er langt ifra det eneste godet du får ved å flytte nordover: I tillegg får du blant annet lavere skatt, billigere strøm, økt barnetrygd og fritak for arbeidsgiveravgift.

Lavere skatt

Alle som er bosatt i Finnmark og Nord-Troms som betaler skatt, får automatisk et inntektsfradrag i alminnelig inntekt på 15.000 kroner i skatteklasse 1 og 30.000 kroner i skatteklasse 2.
Fellesskatten til Skattefordelingsfondet beregnes av en sats som er 3,5 prosent lavere enn for landet for øvrig. Tjener du mellom 340.700 kroner og 872.000 kroner betaler du 9,5 prosent toppskatt i Finnmark og Nord-Troms, mens du i resten av landet betaler 13,5 prosent i toppskatt.

Med Dine Pengers kalkulator kan du beregne hva du må betale i skatt i 2010, og hvor mye du kan spare på å flytte nordover.

Mer barnetrygd

Barnefamilier mottar ekstra barnetrygd på kr 3.840 kroner pr. barn pr. år.

Fritak for el-avgift på forbruk

Fritaket utgjør 9,5 øre/kWh, og kommer i tillegg til at hele Nord-Norge er fritatt for merverdiavgift på elektrisk kraft.

Regn ut din forventede strømpris i 2010 her.

Bedre betingelser i Husbanken

Husbanklån kan økes med inntil 100.000 kroner pr. bolig utover de satsene som ellers gjelder.
I tillegg kan husstander i Finnmark og Nord-Troms få lån til utbedring og vedlikehold uten behovsprøving når boligen er minst 10 år.

Ingen arbeidsgiveravgift

Driver du eget selskap i nord, får du fritak for arbeidsgiveravgift.

Kalkulator:

Hva koster den ansatte?

Her kan du lese mer om

Annonsørinnhold