Når sjefen din er elendig til å lede møter

Hvis du synes at sjefen din er en lite effektiv møteleder, er du ikke alene.

Få ledere mestrer kunsten å lede møter, og det er mye fordi fordi de ikke har tid til å forberede seg.

Hva kan du gjøre med det?

1. TILBY STØTTE

Her kan du lese mer om