Skal ansette flere i slutten av 2012

Arbeidsgiver i åtte av ni bransjer forventer å øke antall ansatte i fjerde kvartal. 

VOKSER: En rekke norske arbeidsgivere, blant annet i byggenæringen, sier de vil ansatte nye medarbeidere før 2013.

Cornelius Poppe
Publisert:,

En rekke norske bedrifter vil bli mer offensive i arbeidsmarkedet i siste del av 2012.

Sesongjustert er den netto forventede økningen i bemanning på 7 prosent.

Det er en økning på 2 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal, men riktignok en nedgang på 6 prosentpoeng sammenlignet med fjerde kvartal i fjor.

Det kommer frem i Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal. 750 norske arbeidsgivere har deltatt i undersøkelsen.

Finn informasjon om alle norske selskaper på E24 Bedrift.

Optimistiske i finans

Finansnæringen er blant bransjene hvor det er størst optimisme med tanke på ansettelser de kommende månedene.

- Vi ser at finans fortsatt ligger høyt, og noen vil kanskje også si overraskende høyt, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup Norge til E24.

Maalfrid Brath

Ole-Martin Grav

- Innen banknæringen er det jo effektivisering som står på agendaen, men vi ser også at når det går bra for den norske økonomien speiles dette i denne bransjen, forklarer hun.

LES OGSÅ: Skal ansette færre i starten av 2012

Også i byggenæringen og hotell- og restaurantnæringen ser ut til å være interessert i nye medarbeidere i høst.

I industrien er arbeidsgiverne minst optimistiske, og kun 8 prosent av de spurte sier de vil utvide staben de nesten månedene. Dette er nesten en halvering fra forrige kvartal.

LES OGSÅ: Anleggsarbeidere kan velge og vrake i jobber

Det er ifølge undersøkelsen arbeidsgivere i Stor-Oslo som har størst forventninger til å ansette flere, med en netto forventet bemanning på 12 prosent.

«En forklaring kan være at finansnæringen holder til i denne regionen.» skriver Manpower i en pressemelding.

- Det er også optimisme sørvest i landet, hvor olje- og gassektoren dominerer, sier Brath.

LES OGSÅ: Flere forventer å ansette

Tøffe tider i Europa

I alt har 66.000 personer fra en rekke land deltatt i undersøkelsen.

Ikke overraskende er det som følge av den økonomiske krisen i Europa fortsatt lite optimisme å skimte i Spania, Hellas, Italia og Irland. Også Nederland, Polen og Finland er negative til nyansettelser.

- Vi er fortsatt annerledeslandet. Det er noen få land som ligger over oss på listen, men samtidig ligger vi svært høyt i europeisk sammenheng. Man kan si at nordmenn er optimismer med tanke på arbeidsmarkedet, sier Brath.

Hun understreker at det riktignok er viktig å ta signalene fra de andre landene på alvor.

- Norsk eksportindustri og servicenæring er avhengig av det som skjer utenfor landet. I tillegg vil tilgangen til arbeidskraft endre seg og påvirke arbeidsmarkedet, sier Brath.

LES OGSÅ: