- Uakseptabelt at kvinner taper i arbeidslivet når de får barn

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken sier det ikke er akseptabelt at kvinner taper i arbeidslivet når de får barn.

STRAMMER INN LOVEN: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken stramme inn loven iforhold til rettighetene man har hatt etter foreldrepermisjon. Her er han sammen med kvinnepanelmedlem Malin Stensønes og hennes datter Kristina.

Roald, Berit
Publisert:,

Derfor legger han nå en endring av Likestillingsloven ut på høring.

Mange ansatte opplever å komme tilbake fra foreldrepermisjon til dårligere lønnsutvikling og arbeidsvilkår. Idag kommer det ikke tydelig frem av Likestillingsloven hvilke rettigheter man har i en slik situasjon.

- Historiene som E24 har fortalt den siste tiden er gode eksempler på hvorfor vi bør gjøre en endring i forhold til nettopp dette, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken til E24.

E24 har den siste tiden skrevet om kvinner i fertil alder som føler seg diskriminert i arbeidslivet fordi de bli gravide eller har barn.

Leserstorm

Etter 34 år gamle Siri Herland fortalte at hun er lei av å bli spurt om hun skal ha flere barn på jobbintervju, har vi mottatt en strøm av henvendelser fra kvinner, og menn, som har opplevd at barn og graviditet kan oppleves som et problem i jobbsammenheng - og har hindret dem i å gjøre karriere.

Les også: - Barn kan være karriere-demper

Likestillings - og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener at dette viser at Likestillingsloven ikke fungerer i praksis.

I forrige uke uttalte Lysbakken til E24 at har ville se på muligheten til å endre loven slik det får konsekvenser for arbeidsgivere som bryter den.

Les også:Vurderer hardere straff for spørsmål om barn

Sikrer rettigheter

Lovforslaget Lysbakken nå sender på høring skal sikre rettighetene til dem som har vært i mamma- eller pappaperm.

- Jeg mener det er viktig å klargjøre for arbeidsgiver at man ikke skal tape lønns- eller karrieremessig fordi man har fått barn, og en ny lovbestemmelse vil gjøre det lettere å kreve sin rett, sier han.

Nye krav

Departementet foreslår en lovbestemmelse i likestillingsloven som slår fast at arbeidstakere som er, eller har vært, i foreldrepermisjon har rett til følgende:

- Samme eller tilsvarende stilling

- Rett til å fremme lønnskrav og rett til lønnsvurdering

- Rett til å nyte godt av alminnelige forbedringer i lønns- og arbeidsvilkårene.

Les også: Ørjasæter: Gravide kan bli en belastning

Utjevne lønnsgapet

- Utgangspunktet for denne endringen er at vi ser at en vesentlig del av timelønnsforskjellen mellom menn og kvinner, skyldes det kvinner taper på å være i permisjon. Derfor vil dette også være med på å reduserer det lønnsgapet vi har mellom menn og kvinner i dag.

Selv om dette er lovforslag som kun er sendt på høring, understreker Lysbakken at dette er noe han virkelig ønsker å få gjennomslag for.

- Denne typen endring er veldig nødvendig, for selv om det finnes i lovverket i dag, så er det helt tydelig at det ikke blir etterfulgt, sier han.