Hvem føler med sin narsissistiske leder?

Fiendtlige karaktertrekk er kanskje nyttige for å klatre opp karrierestigen, men reisen til toppen kan bli ensom – med mindre kollegene deler disse karaktertrekkene.

Karaktertrekk i den såkalte «mørke triade» kan være effektive til å klatre karrierestigen. Men hvordan forholdet ditt til dine ansatte fungerer kommer an på deres forhold til «den mørke triade».

Foto: Colourbox