Uten barnehageplass? Få kontantstøtte

Står du uten barnehageplass til ettåringen, har du rett på kontantstøtte. Den utgjør over 3300 kroner i måneden.

UTEN PLASS: Har du barn over ett år uten barnehageplass, kan du ha rett på kontantstøtte. Foto: Caroline Sesvold Tørring

Publisert:,

1. mars gikk fristen ut for å søke om barnehage for oppstart i høst. Er du en av de som står uten barnehageplass når høsten nå starter, kan du ha krav på kontantstøtte.

Ingen oversikt

Dine Penger har kontaktet Kunnskapsdepartementet for å få vite hvor mange som står uten barnehageplass.
- Vi har ikke en fullstedig oversikt over hvor mange barn i Norge som pr i dag har ikke har fått tildelt barnehageplass, opplyser informasjonssjef i Kunnskapsdepartementet, Egil Knudsen.
Knudsen forteller at de ikke har fått helt oversikt over alt etter terrorangrepet 22. juli, men vil ha bedre oversikt i neste uke.

Ett til tre år

Har du barn som er har fylt ett år, men som ikke går i barnehage har du rett på kontantstøtte i inntil 23 måneder. Kontantstøtteordningen gjelder til barnet er tre år.
Er barnet ditt i barnehage, men ikke på full tid, kan du få delvis kontantstøtte.
Du kan også få kontantstøtte hvis du har barn som er adoptert, selv om barnet er over tre år, men kun til barnet starer på skole og maks i 23 måneder.

Færre mottar kontantstøtte

Tall fra NAV viser at i juni 2011 var det 41.885 personer som mottok kontantstøtte, en nedgang på fem prosent sammenlignet med juni i 2010.
NAV begrunner nedgangen med at flere barn i kontantstøttealder har fått heltidsplass i barnehage.

Kilde: nav.no

Kan ikke holde barnet hjemme

Om du har rett på kontantstøtte kommer altså an på hvor mye barnehagetid du har fått tildelt, altså ikke hvor mye barnet ditt går i barnehage.

Har du fått en fulltidsplass, men kun har poden i barnehagen der 50 prosent, har du ikke rett på kontantstøtte.

Det er ingen forutsetning at du må ha søkt barnehageplass for å få kontantstøtte. Du kan ha rett på kontantstøtte selv om du velger å holde barnet ditt hjemme.

Kilde: nav.no

Står du uten barnehageplass eller velger å ha barnet ditt hjemme, så har du altså rett til 3303 kroner i måneden.

Dagmamma = kontantstøtte

Du har rett på kontantstøtte selv om du velger å ha poden hos dagmamma hele dagen. Du kan altså få full kontantstøtte selv om barnet er hos dagmamma og begge foreldrene er i jobb.
Du betaler ikke skatt av kontantstøttepengene.

Her søker du om kontantsøtte