Jobbekspertene svarer: En ansatt bruker egenmelding hver mandag. Kan vi reagere på dette?

Ukens innsender lurer på hvordan arbeidsgiver kan gå fram ved mistanke om egenmeldingsmisbruk. 

REAKSJONER: Arbeidsgivere har flere muligheter til å reagere om ansatte tar ut uberettigede egenmeldingsdager, ifølge jobbekspertene.

Illustrasjonsfoto: Frank May NTB scanpix
Publisert:

Spørsmål:

En av våre ansatte er misfornøyd med turnusen sin, og mener han må jobbe for mange mandager.

Jeg har hatt flere samtaler med vedkommende om dette, men vi har dessverre ikke klart å finne en løsning der turnusen kan endres.

Vi kan ikke se at turnusen er ulovlig, og den er blitt godkjent av tillitsvalgt i fagforeningen.

Den ansatte har nå gått drastisk til verks, og bruker konsekvent egenmelding mandager. Siden dette er såpass konsekvent, og sett i sammenheng med våre samtaler i forkant, tror vi den ansatte misbruker retten til å bruke egenmelding.

Kan vi reagere på dette på noen måte?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Ja, arbeidsgiver både kan og bør reagere på dette. Du bør først innkalle den ansatte til en samtale.

Etter at den ansatte har gitt sin forklaring, og dersom du fortsatt mener at den ansatte har misbrukt egenmelding, kan dere gi han en advarsel.

Dersom du etter samtalen har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom har du mulighet til å frata den ansatte retten til å bruke egenmelding i fremtiden. Før du eventuelt treffer en slik beslutning skal du gi arbeidstakeren mulighet til å uttale seg. Beslutningen bør gjøres skriftlig, og skal revurderes etter seks måneder.

Dere kan i så fall også nekte å utbetale sykepenger for dagene egenmelding er misbrukt, og melde ifra om dette til NAV. Dere må melde ifra skriftlig til NAV, med kopi til den ansatte. I brevet må dere vise til bedriftens standpunkt og vise til at de ikke kommer til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Dersom NAV kommer til at den ansatte har rett til sykepenger, vil NAV sende et refusjonskrav til dere. Dersom dere er uenig i NAV sin vurdering, kan saken bringes inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. I mange av sakene vinner arbeidsgivere frem.

Gjentar adferden seg, vil slikt misbruk etter omstendighetene kunne begrunne en oppsigelse av arbeidsforholdet.

Svar fra Svànaug Bergland:

Det er viktig å ha et møte med den ansatte og gi vedkommende anledning til å forklare hvorfor han er blitt syk, og har levert egenmeldinger på x antall mandager i perioden.

Basert på din beskrivelse av situasjonen kan det se ut som du som leder har grunn til å bestride egenmeldingene og nekte å utbetale sykepenger.

Husk at dette gjelder også for fravær dokumentert med legeerklæring med virkning for hele arbeidsgiverperioden (16 dager).

Dersom bedriften ikke ser noen mulighet til å tilpasse turnusen, og din medarbeider ikke får til å organisere hverdagen slik at arbeidstidsordningen blir mulig å leve med over tid, kan det se ut som dette arbeidsforholdet ikke er liv laga på sikt.

Les også

Jobbekspertene svarer: Kan vi forby tidligere ansatte å kontakte kundene våre?

Les også

Jobbekspertene svarer: Kan jeg nekte å sitte i åpent kontorlandskap?

Les også

Jobbekspertene svarer: «Er det lov å søke etter en spesiell aldersgruppe i en jobbutlysning?»

Les også

Avdekker færre brudd på overtidsbestemmelser: LO-patrulje er bekymret

Les også

Jobbekspertene svarer: «Sjefen mobber meg, hva bør jeg gjøre?»

Les også

Jobbekspertene svarer: «Er det greit å ta pauser utenom lunsj?»

Her kan du lese mer om