Ap-utvalg åpner for pliktår for alle

Aps forsvarspolitiske tankesmie vurderer obligatorisk samfunnstjeneste for begge kjønn. Det kan bety at alle ungdommer må avtjene en tid i statens militære, eller sivile, klær.

IKKE FOR ALLE: Verneplikten har blitt et selektivt system der stadig færre avtjener førstegangstjeneste.

Jan Petter Lynau
Publisert:

– I mange år har vi lukket øynene for at verneplikten har blitt svært selektiv. Men verneplikt må vi ha. På sikt, som et tillegg til militærtjeneste, kan det å innføre en bred, obligatorisk samfunnstjeneste for både jenter og gutter derfor være interessant, sier Marit Nybakk til Dagsavisen.

Nybakk leder Arbeiderpartiets Internasjonalt forum, en forsvarspolitisk tung underavdeling i Oslo Ap.

– At man har en form for samfunnstjeneste, både for å støtte viktige samfunnsfunksjoner og som en del av borgerplikten, er en gunstig ordning. Det vil gjøre systemet mer rettferdig, sier nestleder Monica Mattsson i Internasjonalt forum.

Sterke krefter i Arbeiderpartiet, blant dem Nybakk, jobber samtidig for å fjerne siviltjenesten, noe som kan få effekt allerede fra og med neste år. Dermed vil man kunne nekte militærtjeneste uten å måtte avtjene tjenestetiden på annen måte.

Sivilarbeidernes hovedtillitsvalgte, Johannes Dalen Giske, er lunken til ideen om pliktår for alle. Han tror en slik ordning ville blitt katastrofal, med store kostnader og mange uengasjerte ungdommer drivende rundt i samfunnets korridorer. Han mener dessuten Ap opptrer merkelig når partiet tviholder på verneplikten samtidig som det ønsker å fjerne det eneste alternativet til førstegangstjenesten.