Når er det greit å fortelle en hvit løgn?

Er det greit at sjefen forteller en løgn fordi han eller hun mener det er det beste for sine ansatte? Kan en velment løgn være det beste for arbeidsplassen? Det finnes situasjoner der folk lyver nettopp fordi de tror det er etisk riktig.  

En sjef gir en ansatt en overdrevent positiv tilbakemelding for å styrke selvtilliten hans eller hennes. En lege gir en pasient en altfor optimistisk prognose for å gi håp.

Her kan du lese mer om