Disse vil YS ta ut ved streik i staten

YS Stat har sendt ut streikevarsel for 1.400 medlemmer.

MULIG NAV-STREIK: NAV er blant virksomhetene som kan rammes av streik fra og med 26. mai.

MULIG NAV-STREIK: NAV er blant virksomhetene som kan rammes av streik fra og med 26. mai.

Lise Åserud
Publisert:,

YS Stat melder fredag at de har meldt streikeuttak for rundt 1.400 medlemmer fra og med mandag 26. mai, melder fagforbundet i en pressemelding.

I første omgang er det ansatte i politi og fengsel,Tollvesenet, Skatteetaten, NAV og trafikkstasjoner som omfattes av den eventuelle streiken.

For første gang vil også ansatte i Forsvaret bli tatt ut i streik. Det er kun sivilt ansatte som tas ut i en eventuell streik, ikke de uniformerte.

- Staten har ikke gitt noe reelt tilbud. De har bare henvist til resultatet i industrien. Våre krav er ansvarlige. Nå setter vi vår lit til Riksmekleren, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Les også

Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø er byene som vil bli hardest rammet ved en eventuell streik.

Partene skal møtes til forhandlinger mandag 12. mai. Til E24 sier Arnesen at det ikke har skjedd i nyere tid i staten at partene tar alle forhandlingene inn i en megling.

- Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger på våre krav og har ingenting å forholde oss til. Akkurat nå er vi der vi var 7. april, dessverre.

Annonsørinnhold

Frem til nå har det kun vært uformelle samtaler med riksmeklingsmannen.

Frode Jacobsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier at dette er helt i tråd med vanlige rutiner.

- Fristen er 25. mai, og partene skal gjøre en jobb med å fortelle hva de gjør ved en eventuell streik. Dette er helt i tråd med vanlige rutiner, og ikke noe spesielt.

- Blir det en krevende megling?

- Megling er megling. Alltid krevende.

Uttak til eventuell streik i statlig sektor, fase 1:

Dette varselet viser hvilke etater/virksomheter som vil bli rammet.

Nærmere informasjon om innretning og omfang i virksomhetene offentliggjøres 21. mai.

Arbeids- og sosialdepartementet

Departementet

NAV direktoratet, NAV Fylkeskontor og arbeidslivssentrene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Departementet

BUF-etat, direktoratet, Oslo

BUF-etat, regionadministrasjonen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDI

Finansdepartementet

Departementet

Skattedirektoratet

Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS)

Skatteopplysningen

Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Skattekontorene i: Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Hamar, Bodø, Leikanger og Steinkjer

Toll- og avgiftsetaten

Statistisk sentralbyrå

Forsvarsdepartementet

Departementet

Forsvarets regnskapsadministrasjon, Bergen

Helse- og omsorgsdepartementet

Departementet

Justis- og politidepartementet

Departementet

Domstolene; Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett, Høyesterett og Oslo byfogdembete

Politidirektoratet

Politi- og lensmannsetaten i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim

Kriminalomsorgen

Klima- og miljødepartementet

Departementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet

Statsbygg; hovedkontoret i Oslo

Kulturdepartementet

Departementet

Kunnskapsdepartementet

Departementet

Universitetet i: Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø

Landbruks- og matdepartementet

Departementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet

Fiskeridirektoratet, Fiskerikontrollen

Olje- og energidepartementet

Departementet

Samferdselsdepartementet

Departementet

Vegdirektoratet

Statens vegvesen, Trafikkstasjoner

Utenriksdepartementet

Statsministerens kontor

Les også:

LO nekter fengselsansatte lengre vakterEnighet om lønnsoppgjøret i finanssektorenFellesforbundet utsatte LOs pensjonskrav i to år

Annonsørinnhold