UINTERESSANT ARBEIDSMILJØ: Det er ikke vits i å beskrive arbeidsmiljøet som godt i en stillingsannonse, mener E24s spaltist.

Kommentar

Kommentar: Et godt arbeidsmiljø i stillingsannonsen er totalt uinteressant

Å snakke om arbeidsmiljøet i en stillingsannonse er som regel fullstendig uinteressant. Dels fordi alle andre gjøre det, dels fordi det ikke er noe å snakke om.

  • Hans Petter Stub
    Hans Petter Stub er partner i kommunikasjonsbyrået Whydentify. Han er en av Norges ledende eksperter på «employer branding», og bistår noen av Norges mest profilerte arbeidsgivere. Stub er en ofte brukt foredragsholder og har bidratt til HR Norges temahefte om «employer branding».
Publisert:

Jeg har nettopp gått gjennom nærmere 300 stillingsannonser på Finn.no, rettet mot ingeniører, selgere, kommunale stillinger og IT-utviklere. I de fleste tilfellene skriver arbeidsgiver noe om arbeidsmiljøet. De fleste begrenser det til å si at de har et godt arbeidsmiljø, uten noen nærmere beskrivelse. Noen bruker andre ord som trivelig eller hyggelig, mens noen sier godt fagmiljø i stedet for arbeidsmiljø. Alle er nær sagt like intetsigende.

Det er helt uinteressant å skrive at du har et godt arbeidsmiljø, i all den tid alle andre også gjør det. Over 80 prosent av dem som søker ingeniører sier noe om arbeidsmiljøet. Tilsvarende tall for dem som søker henholdsvis IT-utviklere, selgere og personer til kommunale stillinger er 87,3, 81,7, og 67,6 prosent.

Det er med andre ord ingen som skiller seg nevneverdig ut ved å skrive at de har et godt arbeidsmiljø. Det er blitt en floskel blottet for verdi. Alle har det. Det er på ingen måte mangel på bedrifter som kan vise til medarbeidertilfredshetsundersøkelser med minst 85 prosent trivsel. Det er også oppsiktsvekkende mange arbeidsgivere som sier at kollegene er mer som en familie enn kolleger. Kan godt hende det, men tro ikke et eneste sekund at du er alene om det.

Det beste beviset på at et godt arbeidsmiljø er blitt en intetsigende floskel er teksten jeg leste i en stillingsannonse for en tid tilbake: «Vi har et godt arbeidsmiljø, og det er ikke bare noe vi sier».

Jo, det er bare noe du sier. Og der ligger problem nummer to. Å si at man har et godt arbeidsmiljø er en påstand som ikke kan etterprøves av kandidaten. Det er som å si at man er morsom. Det har null troverdighet dersom man ikke forteller en rekke vitser som får folk til å le.

Skal du snakke om arbeidsmiljøet, må du i det minste beskrive det på en måte som gir kandidaten en forståelse for hva som er særegent med din bedrift. Å si at det er godt, er ikke godt nok. Du må finne noe som er langt mer interessant og annerledes enn det.

Det beste eksempelet jeg har funnet i min gjennomgang av 300 annonser er denne her, en virksomhet som søkte etter IT-utviklere:

«Har du lyst til å jobbe i en bedrift der nerding applauderes, der det er korte veier til beslutningene for konsernsjef Arne sitter i åpent kontorlandskap, der lidenskap er en av de viktigste verdiene, et miljø som beskrives som «jovialt» av andre og et sted der 177 av 200 ansatte melder seg på julebordet?»

Dette er en beskrivelse som skiller seg ut og gir en bedre forståelse for hvordan miljøet er. Det er også troverdig når man sier at 88,5 prosent deltar på julebordet.

Et slikt utsagn tilfører verdi til stillingsannonsen, noe klisjeen «vi har et godt arbeidsmiljø» ikke gir. Den beskrivelsen er uinteressant og dermed unødvendig.

Her kan du lese mer om