Aksjonærforeningen: Dette er feil med det nye forslaget til aksjesparekonto

Forslaget om aksjesparekonto er bra - men bør bli enda bedre, skriver E24s spaltist.


<p><b>SPARING I AKSJER</b>: Aksjonærforeningen er fornøyd med at stortinget har vedtatt å etablere en spareordning som tar utgangspunkt i foreningens eget forslag om en egen aksjesparekonto. De er imidlertid ikke helt fornøyd med utformingen.</p>

SPARING I AKSJER: Aksjonærforeningen er fornøyd med at stortinget har vedtatt å etablere en spareordning som tar utgangspunkt i foreningens eget forslag om en egen aksjesparekonto. De er imidlertid ikke helt fornøyd med utformingen.

 
kommentar Bernt Bangstad

Bernt Bangstad er styreleder i Aksjonærforeningen.

Har representert Aksjonærforeningeni Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse i en årrekke, og var generalsekretær i foreningen i 1986-88. Han var informasjonssjef ved Oslo Børs fra 1990 til 2001, og har siden jobbet med kommunikasjon og investor relations hos blant annet Kreab og som uavhengigrådgiver.

Stortinget har vedtatt å etablere en spareordning som tar utgangspunkt i blant annet Aksjonærforeningens forslag om en egen aksjesparekonto.

Et godt fundament å bygge en fornuftig og holdbar aksjesparebeskatning på.

Ordningen som foreslås blir imidlertid enda mye bedre – for så vel sparerne som næringslivet - dersom den

  1. inkluderer utbytter
  2. avkastningen beskattes på like linje med andre sparekonti.

Vi vil jobbe iherdig for å få til en endring på disse to punktene snarest mulig og alle som er enige er hjertelig velkomne til å henge seg på.

Tross nyordningen må utbytter fremdeles beskattes løpende år for år. Dette kan og bør endres. For de som sparer i aksjefond betyr ikke dette noe ettersom de får hele sin avkastning i form av gevinster.

De som investerer gjennom såkalte fondskonti blir heller ikke berørt.

De beholder sin skatteutsettelse på hele avkastningen. De som sparer direkte i aksjer får imidlertid sin avkastning dels i form av gevinster ved salg av aksjer og dels som årlige utbytter fra selskaper de eier aksjer i. Siden aksjonærenes utbytter beskattes løpende, gis de som kjøper finansaktørenes spareprodukter en fordel som de som heller gjør jobben selv ikke får.

Her er det noe som skurrer.

Også Arbeiderpartiet (!) er enige, for partiets medlemmer i finanskomiteen skriver i innstilling til statsbudsjettet: «For å stimulere til sparing gjennom å investere i aksjer er forslaget om aksjesparekonto et steg i riktig retning. Imidlertid er det en svakhet at ikke utbytte inngår i ordningen. For den som sparer i aksjer er gevinst og utbytte to sider av samme sak. At man skattemessig behandler dette ulikt, bygger ikke opp om målet om å få flere til å spare i aksjer. Disse medlemmer foreslår derfor å inkludere utbytte i ordningen».

Så regjeringen vil neppe møte motstand fra det holdet dersom de kommer på bedre tanker og vil forbedre ordningen.

Stortinget vedtok i forbindelse med den såkalte skattereformen å skjerpe beskatningen av all avkastning fra aksjer og aksjefond. Man ville hindre at de få som eier den bedrift de jobber i skal bli fristet til å ta ut sin godtgjørelse i form av utbytte heller enn lønn.

Å «inntektskifte» med avkastning av børsnoterte aksjer eller aksjefondsandeler er imidlertid helt umulig. For de mer enn en million aksje- og aksjefondssparere her til lands kan derfor ikke skjerpelsen oppfattes som annet enn en ren straffeskatt. En straffeskatt som fremstår som fullstendig urimelig når både regjeringen og så godt som hele opposisjonen faktisk ønsker å få flere til spare i aksjer.

Så når regjeringen nå etablerer en aksjesparekonto, er det eneste fornuftige at den samtidig ser til av avkastningen beskattes på lik linje med andre sparekonti, dvs. med 23 prosent fra og med 2018.

Teknisk sett er det ikke vanskeligere enn at man beslutter at avkastning på aksjesparekontoen skal gis en oppjusteringsfaktor lik 1,0. Oppjustering av aksjeinntekter er ingen god idé, men en modifisering slik vi foreslår vil redusere skadevirkningene langt på vei.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå