Et nytt skatteforslag til å legge i skuffen

Tankesmien Civita vil fjerne rentefradraget. Det er økonomisk riktig og politisk helt feil.

GLEMMER SKATTEYTERNE: Kristin Clemet og Villemann Vinje i tankesmien Civita vil fjerne rentefradraget for privatpersoner for å stagge prispresset i boligmarkedet. De har ingen sjanse til å få gjennomslag.
GLEMMER SKATTEYTERNE: Kristin Clemet og Villemann Vinje i tankesmien Civita vil fjerne rentefradraget for privatpersoner for å stagge prispresset i boligmarkedet. De har ingen sjanse til å få gjennomslag.
kommentar Per Valebrokk

Tidligere ansvarlig redaktør og administrerende direktør i E24 Dine Penger.

Du kan følge Valebrokk på Twitter

Torsdag denne uken la samfunnsøkonom og tidligere rådgiver for Høyres stortingsgruppe, Villemann Vinje i tankesmien Civita, frem en fersk rapport med et ambisiøst forslag til skattereform.

Vinje vil fjerne rentefradraget for privatpersoner. De ekstra skatteinntektene dette gir staten, anslagsvis 40 milliarder, skal brukes til å fjerne formuesskatten og til å senke inntektsskatten fra 28 prosent til kanskje 25-26 prosent.

Fra et faglig perspektiv vil de fleste økonomer nikke annerkjennende til Villemann Vinjes forslag. På papiret er det svært så bra, fordi det retter opp to store svakheter i dagens skattesystem. Civitas forslag vil gjøre Norge mer næringsvennlig ved å fjerne formuesskatten. Samtidig vil presset på boligmarkedet avta ved at rentefradraget fjernes.

Bare så synd, da, at reformforslaget ikke har en sjanse til å få gjennomslag på Stortinget. Politisk er det uspiselig.

Det er delvis Civitas eget ansvar. Å fjerne rentefradraget er dramatisk for dem det gjelder, og rapporten tar for lett på hvordan det kan løses i en overgangsfase.

Formueskatten er økonomisk uheldig. Den hemmer investeringslysten og dermed også lysten til å skape arbeidsplasser. De eneste som har fordel av skatten er skattejuristene.

Trolig er formuesskatten på vei ut, kanskje så snart som etter valget i 2013. Når selv Trond Giske på Arbeiderpartiets venstrefløy og LO-leder Roar Flåthen er blitt kritiske til formuesskatten, så har den mistet sin legitimitet både på høyre- og venstresiden.

Rentefradraget sitter dessverre lenger inne. Rentefradraget er en formidabel subsidie på boliglån som presser prisene oppover og gjør det stadig vanskeligere for nyetablerte å komme inn i boligmarkedet. Leietakerne, de som ikke har råd til å kjøpe, subsidierer lånene til boligeierne.

Det er - i teorien - liten grunn til å skattelegge bolig annerledes enn aksjer eller andre investeringsobjekter.

Men bolig ER annerledes enn andre investeringsobjekter. Det er boligen vi sover godt i (ikke i aksjene våre), og for de fleste er boligen den eneste investeringen av betydning.

«Selveierdemokratiet», det at nordmenn skal eie sitt eget hjem, har vært et tverrpolitisk mål siden andre verdenskrig.

Skal rentefradraget fjernes, må derfor pillen sukres kraftig. Fjerning av formuesskatten og et kutt i inntektsskatten for resten av pengene, slik Villemann Vinje foreslår, er ikke på langt nær godt nok.

En nøkkelregel for all politikk er denne: Velgerne legger større vekt på det de mister enn på det de får.

Velgere bryr seg ikke skatteharmoni eller -symmetri, som skatteeksperter elsker å snakke om. Velgerne bryr seg om sin egen skatt. Og de andres.

For mange vil Civita-forslaget leses som at de mister rentefradraget for at Stein Erik Hagen skal slippe å betale sin skatt.

For andre vil det dreie seg om noe så enkelt som å takle hverdagen. Hva er konsekvensene for småbarnsfamilien som nettopp lånte fire ganger inntekten til å bygge hus? Det hjelper ikke den at presset på boligmarkedet blir mindre, at pengepolitikken blir mer effektiv eller at vi får et skattesystem som er bedre forankret i økonomisk teori.

Småbarnsfamilien risikerer ruin hvis rentefradraget forsvinner.

Derfor finnes knapt den politiker i Norge som vil ta i Villemann Vinjes ideer med ildtang. Reformforslaget en god idé for spesielt interesserte som av og til glemmer at det er noe som heter skatteytere også.

Du kan se video fra en Civita-debatt om reformforslaget mellom blant andre Villemann Vinje, investor Jens Ulltveit-Moe og meg. Debatten ble holdt torsdag denne uken.

Her er innlegggene fra debatten og her er den påfølgende paneldebatten

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå