Monster-Nav vokser videre

La ikke en krise gå ubenyttet hen. Bruk Nav-kaoset til å fjerne krisens årsak, i stedet for bare å kaste mer penger inn i et bunnløst sluk.
kommentar Elin Ørjasæter

Elin Ørjasæter var frem til juni 2012 konsulent i PR- og informasjonsbyrået Burson-Marsteller.

Hun er tidligere E24-kommentator, og jobber nå som foredragsholder og forfatter.

Hun har tidligere vært personaldirektør, hodejeger og forhandler i fagforening. «Lederboka, hodejegerens beste tips» og den humoristiske selvbiografien «Det glade vanvidd» er to av hennes bøker.

Født: 25. februar 1962

Avhengig av: Kaffe og Twitter.

Drømmebil: Mini Roadster cabriolet.

Angrer på: At jeg jobbet så mye da barna var små.

Favorittartist: Willie Nelson, Phil Ochs og Johnny Cash.

Beste bok: «Borgerkrigen» av Hans Magnus Enzensberger. En dystopi som kom ut på 80-tallet og forandret mitt syn på verden. Både borgerkrigene i Afrika, 11. september og 22. juli kan sees som en bekreftelse på bokas dystre profetier.

Tenk deg følgende: Når banker fusjonerer, går det flere måneder til folk kan ta ut sparepengene sine. Lønnskontoen fungerer heller ikke, så folk må leve på venner og kjente i et halvt års tid, til de bankansatte har klart å fusjonere så vel IT-systemer som bedriftskultur.

Det ovenstående er selvfølgelig nonsens. Men det er et godt bilde for å sette Nav-skandalen i perspektiv. Et hvert fornuftig perspektiv gjør skandalen bare dypere. En skarve saksbehandler har tross alt ikke en IQ på 190

De siste dagene har pressen avdekket at arbeidsledige ikke får trygd, og at staten sogar rapper sparepengene deres i stedet for å gi dem den støtten de har lovmessig krav på.

Men det skredet av tips som kommer inn til redaksjonene nå, er ikke så helt nytt likevel. I åresvis, og lenge før fusjonen, var trygdemottakerne fortvilte fordi posten ble borte i systemet og regler ble tolket ulikt fra saksbehandler til saksbehandler.

Sammenslåingen av trygdekontorene, Aetat og sosialkontorene ble et sammenbrudd. Ikke bare fordi etatene forholdt seg til ulike lovverk og fordi de to første er statlige og den siste er kommunal. Men også fordi to av fusjonspartnerene, nemlig trygdekontorene og sosialkontorene, forholder seg til alt for komplekse regelverk i utgangspunktet.

Det var galematias å fusjonere tre etater, hvorav minst to av dem hadde store problemer i kundebehandlingen fra før. Men krisens årsak ligger i tiår med stadig nye vedtak, forskrifter og tiltak for utbetaling av stønad. En skarve saksbehandler har tross alt ikke en IQ på 190, men varierer rundt normalen på 100-120.

Mens saksbehandlerne nå er på kurs for å lære seg regel nummer nitti for tiltak nummer atten, så blir helt enkle søknader ikke behandlet.

De ansvarlige er stortingspolitikerne som vedtok en fusjon mot advarsler og mot bedre vitende. Og som på stønadsområdet, akkurat som på skatteområdet, stadig vedtar nye regler til tross for at det store omfanget av regler truer folks rettsikkerhet.

"Ideen om den såkalte supergeneralisten, altså den ansatte som skal håndtere alle saksfeltene, har ridd reformen som et mantra," sier forskeren Geir Møller som advarte mot reformen på forhånd, etter å ha gjennomført pilotprsosjekter i kommunene.

Det sørgelige er at denne krisen sikkert bare vil føre til større bevilgninger for å avhjelpe de mest akutte problemene. Krisens dypere årsak, kompleksiteten i regler for trygd og stønader, vil ikke en gang bli diskutert. Nav-monsteret vokser bare videre.

PS: ”La ikke en krise gå ubenyttet hen,” uttrykket øverst i artikkelen, er et sitat fra Obamas stabssjef, godt oversatt av Karen Helene Ulltveit-Moe i en avisartikkel. Og da altså brukt i en helt annen sammenheng enn den norske Nav-reformen.

Ørjasæter kommenterte også Nav i sommer: Nav, vår alles store fæle mor

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå