Næringsdrivende glemt - igjen

Selvstendig næringsdrivende bør ikke bli syke. Og kronisk syke bør ikke bli selvstendig næringsdrivende.
<b>DIGITAL MARKEDSFØRING: </b> Hadia Tajik er blant de bedrifter og politikere som får bistand til netttsider.
DIGITAL MARKEDSFØRING: Hadia Tajik er blant de bedrifter og politikere som får bistand til netttsider.
kommentar Elin Ørjasæter

Elin Ørjasæter var frem til juni 2012 konsulent i PR- og informasjonsbyrået Burson-Marsteller.

Hun er tidligere E24-kommentator, og jobber nå som foredragsholder og forfatter.

Hun har tidligere vært personaldirektør, hodejeger og forhandler i fagforening. «Lederboka, hodejegerens beste tips» og den humoristiske selvbiografien «Det glade vanvidd» er to av hennes bøker.

Født: 25. februar 1962

Avhengig av: Kaffe og Twitter.

Drømmebil: Mini Roadster cabriolet.

Angrer på: At jeg jobbet så mye da barna var små.

Favorittartist: Willie Nelson, Phil Ochs og Johnny Cash.

Beste bok: «Borgerkrigen» av Hans Magnus Enzensberger. En dystopi som kom ut på 80-tallet og forandret mitt syn på verden. Både borgerkrigene i Afrika, 11. september og 22. juli kan sees som en bekreftelse på bokas dystre profetier.

Peter Andre Jensen er 28 år og revmatiker, og ble omtalt i VG 4. februar i år. Han driver virksomheten Bloggshop, som designer og programmerer nettsider og blogger, i tillegg til teknisk drifting.

De siste ukene har diskusjonen om sykepenger og uføretrygd dominert nyhetsbildet. Det finnes ingen klar grense mellom frisk og syk, og mange kronikere kan jobbe mye mer enn trygdesystemet legger opp til. I denne viktige diskusjonen har man, som vanlig i Norge, glemt de selvstendig næringsdrivende.

De kronisk syke som er flinke nok til å skape sin egen jobb, faller mellom alle stoler i velferdsstaten. Små næringsdrivende har da heller aldri vært Arbeiderpartiets interesseområde. Men dermed går man også glipp av den kanskje beste muligheten kronikere har til å komme i arbeid.

Saken fortsetter under bildet.

Trygdeforsker Knut Røed tok i Aftenposten til orde for en kombinasjon av lavere uføregrad og lønnstilskudd til bedrifter som ansetter personer som ikke kan jobbe fullt ut. "Vi har en stor uutnyttet arbeidskraftreserve," sa han. "I dag er problemet at det er vanskelig for mange å finne en egnet jobb. I tillegg er det nok noen som har for lite å vinne på å gå ut i jobb".

Røed, som satt i regjeringens ekspertutvalg om sykefravær, virker bare opptatt av det ordinære lønnsarbeidet. Som resten av Norge. NAV har allerede en rekke ordninger for å bistå bedrifter som ansetter kronisk syke, både økonomiske refusjonsordninger og mer praktisk tilrettelegging. Nå blir det kanskje mer av det, i og for seg fint.

Men de driftigste av alle, de kronikerene og funksjonshemmede som starter for seg selv, de får absolutt ingen bistand. Som alle andre næringsdrivende betaler de fraværet de 16 første dagene selv, og får etter det bare 65 prosent av lønnen opp til 6G betalt fra Folketrygden.

Hver gang Bloggshop-eieren Jensen blir lagt inn på sykehus, og det blir han med jevne mellomrom, taper han altså inntekt som selvstendig næringsdrivende. Hadde han vært en alminnelig lønnsslave, hadde han fått full lønn. Og hadde han blitt varig trygdet hadde selvfølgelig trygden vært uberørt.

Jensen skriver til E24: "Bladet Dine Penger skriver om hvor viktig det er å ha forsikringer når man driver næringsvirksomhet. Dette er et område der vi kronikere ikke har noen muligheter. Jeg har ingen muligheter til å få uføreforsikring, helseforsikring, nøkkelmannsforsikring eller kreftforsikring. Risikoen er rett og slett for stor". Det er på tide å inkludere næringsdrivende i syke- og trygdedebatten

Jensen har fått innvilget halv attføring som trolig går over i gradert uføretrygd. I og for seg en fornuftig løsning for å kombinere næringsvirksomhet med en viss økonomisk sikkerhet. Jobb får han ikke med sine diagnoser.

Han skapte sin egen jobb fordi han hadde kompetanse innen digital informasjon og markedsføring. Og han får det til, til tross for generelt næringsfiendlige trygderegler og et støtteapparat som bare gjelder dem som blir ordinært ansatt som lønnsarbeidere.

"I klartekst viser det seg at uten en attføring/gradert uføretrygd i ryggen kan sånne som meg vanskelig drive bedrifter," skriver Peter Andre Jensen. "Og det til tross for at dette er en god løsning for en som virkelig trenger å styre sin egen arbeidsdag." Nettopp.

Det er på tide å inkludere næringsdrivende i syke- og trygdedebatten. Men hvem skal gjøre det? Debatten foregår på arbeidstakernes premisser. NHO har ingen interesse av problemstillingen,fordi den er mest aktuell for enkeltmannsforetak eller svært små AS-er. LO er naturlig nok, ikke interessert i næringsdrivende i det hele tatt.

Det er synd. Bedre regler og mer bistand for kronikere som vil drive eget, kunne nemlig utløst noe av den arbeidskraftsreserven forskeren Knut Røed snakker om.

Følg Ørjasæter på Facebook: www.facebook.com/lederboka.

Følg Ørjasæter på Twitter: @orjas

Klikk her for å motta E24s Nyhetsbrev

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå