NAV: Styrt av sovjetene

Fredag satt poltikerne og refset Tor Saglie fordi han ikke hadde gjennomført planene deres. Ingen refser polikerne for at deres gigantomane planer er umulig å gjennomføre.
<b>DIREKTØR FOR NAV:</b> Tor Saglie.
DIREKTØR FOR NAV: Tor Saglie.
kommentar Elin Ørjasæter

Elin Ørjasæter var frem til juni 2012 konsulent i PR- og informasjonsbyrået Burson-Marsteller.

Hun er tidligere E24-kommentator, og jobber nå som foredragsholder og forfatter.

Hun har tidligere vært personaldirektør, hodejeger og forhandler i fagforening. «Lederboka, hodejegerens beste tips» og den humoristiske selvbiografien «Det glade vanvidd» er to av hennes bøker.

Født: 25. februar 1962

Avhengig av: Kaffe og Twitter.

Drømmebil: Mini Roadster cabriolet.

Angrer på: At jeg jobbet så mye da barna var små.

Favorittartist: Willie Nelson, Phil Ochs og Johnny Cash.

Beste bok: «Borgerkrigen» av Hans Magnus Enzensberger. En dystopi som kom ut på 80-tallet og forandret mitt syn på verden. Både borgerkrigene i Afrika, 11. september og 22. juli kan sees som en bekreftelse på bokas dystre profetier.

Bjarne Håkon Hanssen er NAV-reformens rette far. Han er den ministeren som har sittet lengst med ansvaret for reformen, og tok de viktige beslutningene om framdrift parallelt med store reformer.

Under Stortingets NAV-høring fredag, ble hele den ulykkelige oppveksten til monsterbarnet NAV brettet ut. NAV-direktør Tor Saglie tok bladet fra munnen og lekset opp om hvilke oppgaver han fikk:

457 nye NAV-kontorer skulle etableres i landets 430 kommuner. De skulle i denne fusjonen forvalte de allerede eksisterende 57 ulike stønadsordningene, parallelt med at Bjarne Håkons arbeidslinje skulle iverksettes.

Kvalifiseringsprogrammet, et helt nytt program for folk med særlig vansker i arbeidsmarkedet, ble gradvis innført. Systemene for pensjonsreformen ble også implementert, en gigantisk utfordring på IKT-siden.

Helserefusjonsreformen skulle også settes i verk. Og endelig skulle arbeidsavklarings-pengene erstatte rehabilitering, attføring og midlertidig uførestønad. Og oppå det hele kom LO og NHO og forlangte at Nav skal løse sykelønnsproblemet for dem, gjennom nye rutiner for oppfølging av sykmeldte. Dette er nå lovfestet, ved at NAV skal avholde dialogmøte 2.

Med stor entusiasme ville Bjarne Håkon Hanssen få sosialklientene til å stå opp om morran. Alle disse flotte reformene skulle fødes inne i Norgeshistoriens og uten sammenlikning mest kompliserte fusjon av eksisterende rutiner og regelverk. Det som skjedde ble et driftsmessig sammenbrudd i deler av organisasjonen.det er et faktum at NAV aldri har brukt like mye ressurser på oppfølging av sykmeldte som i dag.

Veien til helvete er brolagt med gode hensikter. Politikernes tro på at folk vil stå opp om morran bare byråkratene får ekstra mange planer å iverksette, er nesten sovjetisk i sin tilnærming.

Til og med NHO satt fredag og sverget på at sykefraværet ville gå kraftig ned, dersom bare NAV hadde gjennomført dialogmøte 2. Dette er et møte der NAV-byråkraten skal innkalle den sykmeldte, arbeidsgiver og lege, for så å se strengt på dem og forlange å få et digert skjema over "restarbeidsevnen".

NAV fikk oppgaven, men klarte ikke å gjennomføre den ifølge Riksrevisjonen. Det stemmer at NAV ikke klarte å gjennomføre alle møtene. Men det er et faktum at NAV aldri har brukt like mye ressurser på oppfølging av sykmeldte som i dag.

Politikerne elsker oppfølging av sykmeldte, for kravet om oppfølging fritar dem fra upopulære kutt i sykelønna. Hvorfor byråkratene skal ha ansvaret for å jage folk tilbake på jobb og dermed overta ansvaret både fra arbeidsgiver og den sykmeldte selv, er ikke et aktuelt spørsmål. Dessverre.

LO og NHO har funnet hverandre i troen på at mer byråkrati er løsningen på alle problemer. Særlig når de kan skylde på byråkratene når problemene ikke løses i deres egne bedrifter.

Fremskrittspartiets Ulf Erik Knudsen stilte den riktige diagnosen: "Kan det hende systemet er blitt så komplisert at det rett og slett ikke er mulig å drifte," spurte han. Og la ikke skjul på at han ville kaste Tor Saglie.

Diagnosen er riktig, medisinen er gal. Å kaste Saglie vil ikke hjelpe det grann. Det eneste som hjelper er møysommelig jobbing med driften. I takt med at regelverket må forenkles, i stedet for å kompliseres.

"Jeg er best til å sette i gang ting," sa Bjarne Håkon Hanssen i et intervju i Dagens Næringsliv tidligere i høst. Det er en setning som burde rammes inn. Til skrekk og advarsel.

Følg Ørjasæter på Facebook: www.facebook.com/lederboka.

Følg Ørjasæter på Twitter: @orjas

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå