Skal Sigbjørn redde handlingsregelen?

Handlingsregelen er død. Sigbjørn Johnsen kan være mannen til å blåse nytt liv i den.

- Jeg frykter at handlingsregelen er død. Jeg kan ikke se for meg noe scenario hvor regjeringen kommer tilbake til handlingsregelen, sier professor Hilde Bjørnland til Dagens Næringsliv.

Handlingsregelen sier at staten skal bruke 4 prosent av oljefondet over statsbudsjettet, litt mer i dårlige år, litt mindre i gode. Neste år planlegger imidlertid regjeringen å bruke 45 milliarder mer enn 4 prosent-banen. Differansen til banen øker fra i år, selv om økonomien blir bedre. Avstanden til banen har heller aldri vært større. Derfor Bjørnlands svartsyn.

Jens Stoltenberg mener imidlertid at regjeringen skal klare jobben. Han viser til at staten i løpet av 1990-tallet klarte å redusere bruken av oljepenger svært kraftig. I 1992 brukte regjeringen Brundtland oljepenger tilsvarende 7,5 prosent av BNP. Bruken falt år om annet, til Regjeringen Bondevik I og Stoltenberg I brukte tilsvarende 1,1 prosent i 2000.

Dette er et kutt på 6,4 prosent av BNP. Overforbruket neste år – differansen mellom 4 prosent-banen og faktisk bruk - tilsvarer derimot "bare" på 2,3 prosent av BNP.

Det er flere grunner til at det likevel blir vanskeligere å komme seg tilbake nå.

I 1992 var norsk økonomi i en dyp krise, langt verre enn i dag. Derfor var potensialet for vekst mye større. Og utgiftene over statsbudsjettet steg gjennom hele 1990-tallet, nesten like sterkt som det siste tiåret. Pensjonene vil også stige langt sterkere i årene som er foran oss.

Den viktigste grunnen er imidlertid Oljefondet selv. Oljefondet ble riktig nok opprettet i 1990, men det fikk ikke penger før i 1995. Og summene var små i flere år. Så små var de, at ansvarlige politikere mente det beste var å sikte mot at staten lot alle oljepengene være i fondet helt til 2020.

Da summene ble større de siste par årene av 1990-tallet, ble denne målsetningen raskt erstattet av Handlingsregelen, som ble innført for å bruke mer oljepenger.

Mandag melder NRK at Sigbjørn Johnsen, en av forhåndsfavorittene, blir ny finansminister, og han får en veldig tøff jobb med å føre statsfinansene tilbake til Handlingsregelen.

Den sindige hedmarkingen Johnsen var finansminister under Gro Harlem Brundtland fra 1990 til 1996. Han ledet departementet da Oljefondet ble grunnlagt, og ble blant annet kjent for begrepet "pæeng på bok". Han er nå fylkesmann i Hedmark, og har flere styrelederstillinger, særlig i halvoffentlige virksomheter. Siden 1846 har ingen vært finansminister like lenge som Johnsen.

Johnsen kan se ut som en "has-been" siden det er 13 år siden han var minister. Men han har hatt mange viktige verv siden da, blant annet ledet han pensjonskommisjonen.

- De fleste land som har hatt mye oljepenger har jo sløst dem bort for tidlig, sa Kristin Halvorsen til E24 da hun presenterte statsbudsjettet.

Det er mange argumenter for at også Norge skal bruke pengene raskere enn optimalt. Selv om byråkratene i Finansdepartementet er aldri så påholdne, vet også de at makten til syvende og sist ligger hos politikerne.

Johnsen er imidlertid ikke folkevalgt politiker lenger. Finansministeren pleier alltid å være det, men nå kan det være en fordel at han slipper å være redd for gjenvalget.

Tvert imot vil det for de fleste være en fordel å ha "jeg reddet handlingsregelen" på CVen neste gang de skal søke jobb. Men lett blir det ikke, selv med Stoltenbergs støtte.

Følg Øystein Sjølie på twitter

På forsiden nå