Slik går banker overende

Når pengestrømmen tørker inn og tapene hoper seg opp, svetter banksjefene.
kommentar Tor Øyvind Andersen

Det er to ting som kan felle en bank: Mangel på likviditet eller store tap på utlån.

Det er det første som har rammet den britiske banken Northern Rock.

Uten tillit til systemet

Boliglånsbanken i England er for tiden i en enorm krise. Banken får ikke lånt sårt tiltrengte penger fra andre banker i det såkalte interbankmarkedet, og kundene strømmer til bankkontorene for å ta ut sparepengene. Dermed går bankens kasse og den sliter med å betjene sine egne forpliktelser.

Bank of England har måttet tre støttende til med nødlån for at banken skal kunne møte sine forpliktelser på kort sikt, og samtidig garantert, i kompaniskap med den britiske regjeringen, for alle innskudd i Northern Rock.

SLIK GÅR DET MED NORDISKE BØRS-AKSJER

Det hjelper imidlertid lite for å roe ned kundene - de går for andre dag på rad til Northern Rock for å ta ut penger. Forklaringen: De stoler ikke på sentralbanken, de stoler ikke på regjeringen, de stoler ikke på systemet.

Avhengig av tillit

Bankene er helt avhengig av tillit. Både seg i mellom og fra kundene. Northern Rocks problemer er i bunn og grunn en tillitskrise.

Nå har også de første bekymrede røstene for de norske bankene meldt seg. Analytikere sier at dersom ikke tilstanden i kredittmarkedet bedrer seg vil nordiske og norske banker få problemer.

Den sjansen fremstår imidlertid som mikroskopisk.

Selv om også norske har måtte betale en høyere pris på sin kortsiktige finansiering den seneste tiden, er det liten grunn til å frykte for fremtiden til bank-Norge. Til det er forskjellene til Northern Rock alt for store.

Kortsiktig finansiering

For det første har Northern Rock basert seg på å låne pengene den trenger, både på kort og lang sikt, i penge- og obligasjonsmarkedet (kredittmarkedet). Kundeinnskuddene har utgjort bare 10-12 prosent av av pengene Northern Rock har lånt ut. Når da banken ikke lenger får lånt penger i kredittmarkedet klarer den ikke å møte sine egne forpliktelser.

Det står i kontrast til norske banker som er finansiert med drøyt 60 prosent i kundeinnskudd. Det gir en langt bedre trygghet. Kundeinnskudd er - til tross for situasjonen for Northern Rock - sikre penger for banken. Selv ikke under bankkrisen i Norge på starten 1990-tallet løp kundene ned dørene for å ta ut penger.

Samtidig utgjør neppe pengene som er hentet i det kortsiktige lånemarkedet mer enn 10-15 prosent. Så selv om disse pengene er blitt dyrere, klarer sikre norske banker å skaffe den finansieringen som trengs.

Det kan selvfølgelig forandre seg hvis urolighetene i kredittmarkedet vedvarer i månedsvis.

Når kommer tapene?

Det andre punktet som kan velte en bank er utlånstap - det var bakgrunnen for den forrige bankkrisen i Norge.

Men det er liten grunn til å frykte tapsrush i norske banker.

Norske banker har i tre, fire år har tilnærmet null utlåntap. Slik kan det selvfølgelig ikke være for alltid, men med høy økonomisk vekst og ekstremt lav arbeidsledighet i Norge, virker situasjonen rosenrød.

Utenfor sub prime

Et annet poeng er at norske banker etter alt å dømme ikke blir påført betydelige tap i forbindelse problemene i sub prime-markedet i USA. Dette markedet for dårlig sikrede boliglån, har påført store tap for en rekke banker - banker som i utgangspunktet ikke har drevet med denne typen utlån.

Det er forøvrig frykten for at "nabobanken" sitter på tap i sub prime-markedet som ligger til grunn for at bankene ikke lenger er villig til å låne ut penger til hverandre, rentene har steget og at tilliten er forsvunnet. Situasjonen er uoversiktelig, ingen vet hvem som sitter med Svarteper.

Nå skal man ikke utelukke at også norske banker kan har rotet seg bort i risikable amerikanske boliglån, men de hevder i alle fall hardnakket at de ikke har lånt ut penger i dette markedet. Og enn så lenge får man tro dem på det.

Dermed ser det ut til at det eneste "problemet" for bankene er litt dyrere finansiering. Og når bankene får dyrere finansiering betyr det én ting. Regningen sendes videre til kundene.

Flere nyheter på E24.

Les også:

  • Kollaps for krisebank Aksjekursen i den britiske krisebanken Northern Rock falt hele 34 prosent prosent ved åpning mandag, etter et nesten like alvorlig fall fredag.
Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå