Investtech: Kjøp og selg disse aksjene

Investtech har funnet et godt kjøpsalternativ om man ønsker å ta ned risikoen i dagens turbulente marked. Samtidig har de funnet to aksjer som klart signaliserer en videre nedgang.


<p><b>ETT KJØP, TO SALG:</b> Investtech har funnet ett godt kjøpsalternativ og to aksjer som klart signaliserer videre nedgang.</p>

ETT KJØP, TO SALG: Investtech har funnet ett godt kjøpsalternativ og to aksjer som klart signaliserer videre nedgang.

 
kommentar Geir Linløkken

Geir Linløkken er analyse- og forskningssjef hos Investtech.

Han har ansvar for porteføljer og forvaltning. Han stiftet Investtech i 1997, med formål å tilby uavhengige tekniske analyser basert på vitenskapelig grunnlag og investorpsykologi.

Linløkken er utdannet cand.scient i matematisk modellering ved Universitetet i Oslo. Han er forfatter av boken «Teknisk aksjeanalyse».

Til daglig arbeider Linløkken med aksjeanalyse og utvikling av kvantitative metoder for investeringer i aksjemarkedet.

Investorene i SpareBank 1 SMN har det siste året stadig gått oppover i pris for å få kjøpt flere egenkapitalbevis. Dette har resultert i at banken ligger i en stigende trendkanal på Investtechs kursdiagram. Det indikerer at banken går godt og at optimismen er økende hos investorene.

Kursen har støtte fra 87 kroner og nedover mot 80 kroner, slik at risikoen for store fall anses liten.

Månedlige gjennomsnittssvingninger i SpareBank 1 SMN er lave syv prosent, noe som videre tilsier at risikoen er lav.

Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet.

Stolt-Nielsen ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt, dannet ved at investorene stadig har gått nedover i pris for å få solgt aksjene sine.

I forrige uke brøt kursen ned gjennom støtten ved 100 kroner, noe som utløste et nytt salgssignal.

Det kortsiktige momentet er nå sterkt negativt, samtidig som volumutviklingen er svak.

Et videre fall for Stolt-Nielsen indikeres, og ved reaksjoner opp er det nå motstand ved 100 kroner.

Investorene i Frontline har stadig gått nedover i pris for å få solgt aksjene sine, og aksjen ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt.

I januar brøt kursen under den tidligere støtten ved 39 kroner og har forrige uke også brutt ned gjennom gulvet i trendkanalen. Dette utløste nye tekniske salgssignaler for aksjen.

Det kortsiktige momentet er sterkt negativt og volumutviklingen er svak, og en videre nedgang for Frontline indikeres.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå