Disse aksjene kan gi sterke signaler

Hovedindeksen har reagert bra opp etter det kraftige fallet i fjor høst. Nå råder en vent-og-se-holdning, med få klare signaler om videre retning.


<p>SIGNALER: Investtechs analyser tar denn euken for seg de Oslo Børs-noterte aksjene B2Holding, Mowi og Tomra.</p>

SIGNALER: Investtechs analyser tar denn euken for seg de Oslo Børs-noterte aksjene B2Holding, Mowi og Tomra.

 
kommentar Geir Linløkken

Geir Linløkken er analyse- og forskningssjef hos Investtech.

Han har ansvar for porteføljer og forvaltning. Han stiftet Investtech i 1997, med formål å tilby uavhengige tekniske analyser basert på vitenskapelig grunnlag og investorpsykologi.

Linløkken er utdannet cand.scient i matematisk modellering ved Universitetet i Oslo. Han er forfatter av boken «Teknisk aksjeanalyse».

Til daglig arbeider Linløkken med aksjeanalyse og utvikling av kvantitative metoder for investeringer i aksjemarkedet.

Flere aksjer har imidlertid kursmønstre som signaliserer at sterke kjøpssignaler eller salgssignaler snart blir utløst.

B2Holding er en av fjorårets taperaksjer og ligger fortsatt i en fallende trendkanal på Investtechs kortsiktige kursdiagram. Trendmessig indikeres en videre svak utvikling. Kursen har imidlertid reagert litt opp og ligger nå nær taket i kanalen og motstanden ved 13,60 kroner. Et brudd over 13,60 vil være et sterkt kjøpssignal for aksjen. B2Holding er maksimalt positiv på innsidehandler, etter til sammen ni kjøp i november og desember i fjor, noe som indikerer at aksjen er fundamentalt billig og at ledelsen har tro på kursoppgang.

Flere analyser: Les alle Investtechs kommentarer her

Mowi, tidligere Marine Harvest, har dannet en dobbel-topp-formasjon og brutt ned fra en stigende trendkanal på Investtechs mellomlange kursdiagram. På kort sikt har aksjen nå en fallende trend, mens den fortsatt ligger i en stigende trendkanal på lang sikt.

Dermed gis det blandede signaler om den videre retningen for Mowi.

Aksjen har støtte ved 173 kroner, mens det er motstand ved 204 kroner. Brudd under 173 vil vise at pessimistene er sterke og være et salgssignal i aksjen. Motsatt vil brudd over 204 indikere sterk og økende optimisme, og være et kjøpssignal i aksjen.

Tomra har gått 400-gangeren fra 1987 og mer enn doblet seg siden 2017. Aksjen ligger fortsatt i en stigende trendkanal på lang sikt, men på kortere sikt er det flere usikkerhetstegn.

-Kursen har brutt ned gjennom gulvet i den stigende trendkanalen på mellomlang sikt

-Volumutviklingen er negativ, med høyt volum nær forrige kursbunn og avtakende volum på de siste ukers reaksjon opp.

-Det er motstand ved 206-209 kroner.

Tomra har langsiktig motstand ved 234 kroner. Et brudd over dette nivået vil være et langsiktig kjøpssignal. Motsatt vil brudd under støtten ved 188 kroner være et langsiktig salgssignal for aksjen. Foreløpig anses Tomra nøytral.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå