Investtech: Kjøpssignaler i bank

Denne uken ser Investtech nærmere på banksektoren og anbefaler kjøp av fem selskaper.


<p><b>POSITIVE:</b> Investtech ser positivt på banksektoren og mener markedsutsiktene fremover er gode.</p>

POSITIVE: Investtech ser positivt på banksektoren og mener markedsutsiktene fremover er gode.

 
kommentar Geir Linløkken

Geir Linløkken er analyse- og forskningssjef hos Investtech.

Han har ansvar for porteføljer og forvaltning. Han stiftet Investtech i 1997, med formål å tilby uavhengige tekniske analyser basert på vitenskapelig grunnlag og investorpsykologi.

Linløkken er utdannet cand.scient i matematisk modellering ved Universitetet i Oslo. Han er forfatter av boken «Teknisk aksjeanalyse».

Til daglig arbeider Linløkken med aksjeanalyse og utvikling av kvantitative metoder for investeringer i aksjemarkedet.

Det har vært turbulent på Oslo Børs de siste dagene. Banksektoren har imidlertid klart seg bra. Her indikerer Investtechs analyser at markedsutsiktene er gode og at optimismen hos investorene fortsatt er økende.

Vi har sett på fem aksjer og egenkapitalbevis og anbefaler kjøp av alle sammen.

Norwegian Finans Holding har steget bra i etterkant av slippet av Q2-rapporten den 15. august. Aksjen ligger i en stigende trendkanal på kort til mellomlang sikt, drevet av positive investorer som stadig har gått oppover i kurs for å finne villige selgere.
Kursen har brutt den tidligere motstanden ved 86 kroner og et nytt kjøpssignal er utløst. Signalet styrkes av positiv volumutvikling og det er nå ingen motstand over dagens nivå. En videre kursoppgang indikeres. CEO Tine Wollebekk har i etterkant av Q2-rapporten kjøpt seg inn i banken for rundt 1,3 millioner kroner. Til tross for at risk manager Henrik Hermansen samtidig har solgt seg ned for 2,6 millioner kroner, noe som utgjorde mindre enn en tiendedel av hans beholdning, er Norwegian Finans positiv på innsidehandler.


SpareBank1 SMN ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer at optimismen hos investorene er økende og at banken opplever en god økonomisk utvikling.
Volumutviklingen er positiv og det er ingen synlig motstand over dagens nivå. En videre kursoppgang indikeres.
Ved reaksjoner tilbake er det støtte mellom cirka 70 og 74 kroner.
Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet.

Skandiabanken har mer enn doblet seg siden våren i fjor og ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjer i slike stigende trender har statistisk steget nesten åtte prosentpoeng mer enn gjennomsnittlig børsutvikling når vi ser på annualiserte tall.
De siste ukene har imidlertid kursen reagert tilbake og aksjen tester nå den kortsiktige støtten rundt 80 kroner. Det er ikke langt ned til støtten ved gulvet i den stigende trendkanalen og det horisontale nivået ved 75,50 kroner. Dermed kan dagens nivå være et godt kjøpstidspunkt.
Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet.

Sparebank 1 Nord-Norge ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, viser en positiv volumutvikling og sterkt kortsiktig momentum. Kursen har så vidt brutt den tidligere motstanden ved 60 kroner og et nytt kjøpssignal er utløst. En videre oppgang innenfor trendkanalen indikeres. Egenkapitalbeviset er positivt på innsidehandler. Det er støtte rundt 54 kroner. Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet.

SpareBank 1 SR-Bank viser en positiv utvikling innenfor en stigende trendkanal, og en videre oppgang indikeres. Det er ingen synlig motstand over dagens kursnivå, mens det ved reaksjoner ned er støtte rundt 68 kroner, samt ved gulvet av trendkanalen.

Høy RSI indikerer at aksjen er inne i et høyt og positivt momentum. Volumutviklingen er negativ på kort sikt, men dette alene er ikke nok til å nedgradere totalvurderingen.

Aksjen er positiv på innsidehandler etter at to i styret kjøpte aksjer i april og juni.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå