Jobbekspertene: Har jeg rett på stillingsbeskrivelse fra oppdragsgiver?

En revisjonsmedarbeider føler behov for stillingsbeskrivelse og ansvarsområder, men har man rett på det?


<p>Innsender lurer på om man har rett på stillingsbeskrivelse med ansvarsområder i prosjekter. </p>

Innsender lurer på om man har rett på stillingsbeskrivelse med ansvarsområder i prosjekter. 

 
kommentar Svànaug Bergland

PARTNER I NARUM GRUPPEN


Ekspert på: Ledelse, organisasjonsutvikling, HR og karriereutvikling.

Beste tips til en fersk sjef: Etabler alle viktige kommunikasjonskanaler og bruk dem - mye og ofte. Dediker tid til å sette deg godt inn i din virksomhets situasjon innenfor alle resultatområder.

Finner inspirasjon i: Kunnskap og utfordringer.

Spørsmål:

Jeg jobber som revisjonsmedarbeider med flere oppdragsansvarlige. Oppdragene jeg jobber med er meget omfangsrike. En av de oppdragsansvarlige jeg jobber for er lite involvert i arbeidet og jeg må ta meg av hele revisjonsarbeidet inkludert kundemøter. Vi har ingen teammøter eller lignende for å gå gjennom tidsbudsjett, oppgavefordeling og lignende. Jeg har også bedt ledelsen om en stillingsbeskrivelse med ansvarsområder uten har jeg har fått dette. Har jeg rett til en slik stillingsbeskrivelse og hvordan bør jeg eventuelt gå frem for å få dette?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Arbeidsmiljøloven oppstiller krav til hva en arbeidsavtale skal inneholde. Her fremgår at avtalen blant annet skal gi en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstagerens tittel, stilling eller arbeidskategori. Utover dette oppstilles ikke krav til noen nærmere presisering av arbeidets innhold og det er heller ikke krav til at arbeidsgiver må utarbeide noen stillingsbeskrivelse. Dette gjelder tilsvarende for oppdragsansvarlige.

Samtidig er det klart at du har behov for å vite hva som ligger i oppdraget, herunder hvilket ansvar du har og hvilke oppgaver du skal utføre.

Vi vil derfor råde deg til å ta opp disse spørsmålene med oppdragsgiver og eventuelt også med din nærmeste leder. Samtidig bør du gjøre rede for at du for eksempel opplever ansvarsfordelingen som uavklart og at du derfor har et tydelig behov for avklaring for at du kan utføre arbeidet på en best mulig måte.

Svar fra Svànaug Bergland:

Spørsmålet ditt fokuserer på hva du har «rett» til. Selv om dine «rettigheter» som arbeidstager først og fremst er hjemlet i lovverket og i din arbeidsavtale, kan det jo være at arbeidsgiveren din har interne regler og retningslinjer, f.eks. i en personalhåndbok e.l., som sier noe om standard prosedyre i virksomheten for bruk av stillings-/funksjonsbeskrivelser. Hvis du er usikker på om dette er tilfellet hos dere, kan du jo høre med HR-sjefen e.l. Når det er sagt, vil jeg jo tro at arbeidstager og arbeidsgiver har felles behov/nytte av å ha klare rolle- og ansvarsbeskrivelser på plass. Mange vil være enig med meg i at dette er en av de viktigste forutsetningene for å få en organisasjon til å fungere effektivt. Jeg er usikker på om du og dine oppdragsansvarlige jobber i samme bedrift, eller om din bedrift selger revisjonstjenester til andre firmaer. Dersom du har en intern rolle, og du og de oppdragsansvarlige utgjør et «internkunde/-leverandørforhold», kan det jo også være aktuelt å opprette interne «leveransekontrakter» dere imellom som beskriver oppgaver, forpliktelser og rettigheter.  

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå