– Vi som kjøper inn for milliarder må ha høye klimaambisjoner

Offentlige innkjøpere må legge mye større vekt på miljøkrav når vi handler produkter og tjenester. Dette er ikke bare noe regjeringen forventer, det er også noe næringslivet mener og venter på, går det frem av en ny undersøkelse.


<p><b>NYVINNING:</b> Postbud Caroline Melleby-Simensen i Halden leverer med el-moped.</p>

NYVINNING: Postbud Caroline Melleby-Simensen i Halden leverer med el-moped.

kommentar Dag Strømnes

Avdelingsdirektør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Offentlige innkjøp passerte 500 milliarder kroner i 2016. Tallene fra SSB for 2017 er ennå ikke klare, men trenden er klar: Innkjøpene fra stat, fylkeskommuner og kommuner vokser for hvert år, og står nå for om lag 15 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt.

Den positive sammenhengen mellom strenge miljøkrav i offentlige anbud og grønn innovasjon blir beskrevet i regjeringens strategi for grønn konkurransekraft «Bedre vekst, lavere utslipp», lansert i oktober 2017.

Men i en ny Difi-undersøkelse fra desember 2017 svarer norske næringslivsaktører at det offentlige kun i liten grad bidrar til dette gjennom anskaffelsene. Faktisk svarer hele 58 prosent at det offentlige kun i middels, liten eller svært liten grad er pådrivere for det grønne skiftet.

Det offentlige burde derfor stille strengere miljøkrav enn de gjør i dag – det mener for øvrig også 61 prosent av de spurte i undersøkelsen.

Offentlige anskaffelser av varer og tjenester bidrar til mer enn tolv millioner tonn CO2-utslipp årlig

I en undersøkelse av 244 offentlige anskaffelser i 2015 (Inventura, 2016), har kun 25 prosent av anbudskonkurransene et miljøaspekt blant tildelingskriteriene.

Pris var høyest vektet, vanligvis med 50 til 80 prosent. Sett under ett viser trenden fortsatt offentlige innkjøpsprosesser med vekt på lavest mulig pris, basert på kjente produkter, etablerte løsninger og gårsdagens teknologier.

Offentlige anskaffelser av varer og tjenester bidrar til mer enn tolv millioner tonn CO2-utslipp årlig. Dette tilsvarer utslippet fra mer enn all trafikk på norske veier i løpet av ett år. Legger vi Paris-avtalen til grunn burde også offentlig sektor kutte sine utslipp med 40 prosent i løpet av de neste tolv årene. Det vil ikke la seg gjennomføre uten offentlige innkjøpere som stiller krevende og gode miljøkrav i sine anskaffelser.

Generell miljøkompetanse er ikke nok. Toppledelsen i virksomhetene må vie grønne anskaffelser oppmerksomhet. Det er først når offentlige virksomheter bruker anskaffelsene strategisk for å nå overordnede klimamål, at vi vil se resultater.

En undersøkelse utarbeidet på oppdrag fra Difi, publisert på Anskaffelser.no, viser ti gode eksempler på grønne anskaffelser hvor miljøkrav er satt i førersetet.

Ett av eksemplene er fra Posten. De har sett behovet for å gjøre tiltak som både reduserer kostnader og miljøbelastning.

I bysentra har Posten begynt med el-traller. I tettbygde strøk benytter de elektriske firehjulsmopeder som fremkomstmiddel. Dette sparer både tid og miljø. I mindre tettbygde strøk benyttes el-bil og i mer spredtbygde strøk er det foreløpig biler drevet med fossilt brensel som gjelder.

Ved en slik helhetlig tilnærming har Posten oppnådd å både spare miljø og kostnader. I tillegg har Posten bidratt til å skape et nytt marked, og på den måten skapt grønn konkurransekraft.

I bysentra har Posten begynt med el-traller. I tettbygde strøk benytter de elektriske firehjulsmopeder som fremkomstmiddel. Dette sparer både tid og miljø

To andre eksempler på offentlige anskaffelser med god klimagevinst er Ullerntunet helsehus anskaffet av Sykehjemsetaten i Oslo kommune og renovasjonstjenester anskaffet av Sarpsborg kommune.

De ti anskaffelsesprosessene i undersøkelsen resulterte i mer miljøvennlige leveranser enn det som ville blitt fremskaffet, dersom oppdragsgiverne ikke hadde gjennomført innkjøpene som grønne anskaffelser. Til sammen bidro disse anskaffelsene til mellom 35 og 90 prosent reduksjon i klimagassutslipp, sammenlignet med alternativene.

Dersom dette hadde vært representativt for alle typer anskaffelser vil det være mulig for offentlig sektor å spare fire til elleve millioner tonn CO2 årlig, ved hjelp av grønne anskaffelser.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå