- Skal de gode ideene og gründerspirene skape fremtidens arbeidsplasser, må det kraftigere tiltak til

Stina Birkeland ble årets kvinnelige gründertalent i 2013. Som IT-gründer har hun hentet kapital i det private investormarkedet - og vet hvor vanskelig det kan være.

<p><b>STINA BIRKELAND:</b> Ble kåret til årets kvinnelige grundertalent i 2013. Hun er daglig leder i selskapet TicketMobile.</p>

STINA BIRKELAND: Ble kåret til årets kvinnelige grundertalent i 2013. Hun er daglig leder i selskapet TicketMobile.

Vi må skape incentiver for å stimulere til risikokapital i gründerbedrifter.

I Scheel-utvalgets forslag er det incentiver som kan virke på lang sikt, men det er ikke godt nok for grundervirksomhetene i landet vårt i dag.

Skal de gode ideene og gründerspirene skape fremtidens arbeidsplasser må det kraftigere tiltak til.

Utfordringen i Norge er at det er mangel på såkorns- og riskikokapital. Det gjør at virksomheter, spesielt innen teknologi, biotek og forskning og utvikling, som krever mye kapital for utvikling og kommersialisering, dør ut før de får livets rett.

Vi må derfor stimulere til mer incentiver for private investorer til å investere i tidlig-fase-selskap, og derfor incentivere de som gjør det.

I Norge finnes det kun 2.400 såkalte business angels- eller private investorer, men det er over 100.000 dollar-millionærer, så potensialet for private investeringer er langt høyere. Men nordmenn velger i dag i stedet å investere i bolig og fast eiendom, da det har vært skatteincentiver der over lang tid, og det har blitt en kulturell norm.

Over to tredjedeler av nordmenns brutto formue er bundet opp i bolig i dag, ifølge tall fra SSB.

Om man ser på land som Frankrike og England har det vært skatteincentiver for investeringer i mange år. I Frankrike er det 20 prosent skattefradrag på inntekt før skatt, og i England har det vært 25 prosent frem til 2012. Da valgte de å innføre kraftigere tiltak for å få en raskere effekt. For investeringer under 100.000 pund (vel millionen i norske kroner) innførte de 50 prosent skattefradrag i selskap som var yngre enn fem år og innovative, og for større investeringer 30 prosent skattefradrag for opptil en million pund i investering.

Effekten var klar. 87 millioner pund ble investert i løpet av en 12 måneders periode, og over 1.000 selskap fikk investeringer.

Hadde en milliard norske kroner blitt risikokapital og blitt investert i norske oppstartsselskap, ville vi nok kanskje sett et annerledes Norge om 5-10 år.

Skatteincentiver skapte boligmarkedet, skatteincentiver skaper el-bilene vi har på veiene i dag, og jeg mener at riktige skatteincentiver for investorer som investerer i innovative bedrifter vil skape fremtidens Norge og arbeidsplasser.

Jeg foreslår derfor en modell, og utfordrer regjeringen til å innføre en prøveperiode på tre år med 50 prosent skattefradrag for opptil en million kroner og 30 prosent opptil 10 millioner kroner.

Kriteriene bør være enkle, men spisset. Bedriften bør være innovativ og nyskapende og mindre enn fem år, da det er i denne fasen det er mest behov for kapital til utvikling og vekst.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå