Noen kuer må være hellige

Fungerende likestillings- og diskrimineringsombud, Ingeborg Grimsmo, svarer på Elin Ørjasæters kommentar «- Gravide blir hellige kuer».

Under tittelen "- Gravide blir hellige kuer", kommenterer E24s Elin Ørjasæter dommen i Alta tingrett nylig. Et reisebyrå er dømt til å betale 200 000 kroner i erstatning til en kvinne som hadde fått tilbud om jobben som byråets leder, men som ble fratatt tilbudet da hun opplyste om at hun var gravid. Ørjasæter mener at likestillingsloven er for streng, fordi den ikke gir unntak for ledere. - At en leder blir borte i fødselspermisjon, er rett og slett for upraktisk, fremholder hun.

Les Ørjasæters kommentar: - Gravide blir hellige kuer

Ja, foreldrepermisjoner er ofte upraktiske. Både for arbeidsgiverne og for de ansatte. Men samfunnet er avhengig av at det fødes barn, og likestillingsloven sikrer at gravide ikke mister sine opparbeidete rettigheter og goder når det upraktiske inntreffer. Beskyttelsen som loven gir kvinnelig ansatte som blir gravide, er antagelig helt avgjørende for at kvinner ikke skvises mer enn de blir. Hvert år tar flere hundre kvinner kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet for å få råd og veiledning i forbindelse med sine rettigheter som gravide. Det handler om å miste posisjon på jobben, ikke få lønnstillegg, forbigåelser og å bli satt til andre arbeidsoppgaver osv.

I Alta-saken dreide det seg om en kvinnelig leder. Slike er sjeldne. De burde kanskje behandles som ”hellige” bare av den grunn. Det er i hvert fall klart at de trenger det vernet mot diskriminering som likestillingsloven gir gravide. Ellers vil de bli forsøkt utstøtt fra arbeidslivet når de blir gravide. Det viser jo nettopp saken i Alta.

Vi ønsker et samfunn som likestiller kvinner og menn, og som er bærekraftig ved at det fødes mange barn. Da trenger vi lederkuer, og vi trenger lederku-avkom, uansett hvor upraktisk det måtte være for bølingen der og da.

På forsiden nå