Investtech anbefaler Elkem, Frontline og Targovax

I fredagens kommentar fra Investtech trekker forskningssjef Geir Linløkken frem tre aksjer som alle har klare kjøpssignaler.

 
kommentar Geir Linløkken

Geir Linløkken er analyse- og forskningssjef hos Investtech.

Han har ansvar for porteføljer og forvaltning. Han stiftet Investtech i 1997, med formål å tilby uavhengige tekniske analyser basert på vitenskapelig grunnlag og investorpsykologi.

Linløkken er utdannet cand.scient i matematisk modellering ved Universitetet i Oslo. Han er forfatter av boken «Teknisk aksjeanalyse».

Til daglig arbeider Linløkken med aksjeanalyse og utvikling av kvantitative metoder for investeringer i aksjemarkedet.

Investorene på Oslo Børs er mye mer positive nå enn de var for bare et par måneder siden. De siste dagene har de gått oppover i pris for å komme seg inn på børsen. Hovedindeksen har brutt opp og utløst kjøpssignal fra en liten rektangelformasjon. Fra før ligger indeksen i en stigende trendkanal og en videre oppgang indikeres. Vi ser på tre aksjer med klare tekniske kjøpssignaler.

Elkem bunnet ut ved nyttår. Siden har investorene stadig gått oppover i kurs for å kjøpe seg inn i selskapet og aksjen viser en stigende trend på kort sikt. Tirsdag brøt kursen gjennom den tidligere motstanden ved 29,60 kroner og et nytt kjøpssignal ble utløst. De siste par dagene har kursen kommet litt ned, og tester nå støtten ved 29,60. Det kan utgjøre en god kjøpsmulighet. Volumutviklingen i aksjen er sterkt, og underbygger det fine trendbildet. En videre kursoppgang for Elkem indikeres.

Frontline ligger i stigende trendkanaler på kort og lang sikt etter at investorene over tid stadig har gått oppover i pris for å kjøpe seg inn i selskapet. Det kortsiktige momentumet er positivt og aksjen har brutt opp gjennom den tidligere motstanden ved 54 kroner. Også volumbalansen er positiv og aksjen er positiv på innsidehandler. En videre kursoppgang for Frontline indikeres.

Targovax debuterte på åtte kroner i 2016, steg 300 prosent til 32 i 2017, og falt så nesten tilbake til start. Etter det kraftige fallet i fjor høst, har imidlertid aksjen nå bunnet ut. Det tidligere motstandsnivået ved 9,20 kroner er brutt og positive investorer har presset kursen opp og utløst kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon.
Det indikeres nå at aksjen innleder en stigende trend.
Positiv volumutvikling og sterkt kortsiktig momentum styrker aksjen. En videre oppgang indikeres.
Kursdiagrammet viser motstand i overkant av 13 kroner, mens det nå er støtte ved 9,20 kroner og nedover mot 7,80 kroner.
Merk at aksjen er svært volatil og at kurser under cirka 9,20 vil nøytralisere kjøpssignalet.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå