Rushavgift? Ja takk

Rushtidsavgifter er ikke skadelige. Derfor bør Høyre og Fremskrittspartiet ønske dem hjertelig velkommen.

De fleste skatter er skadelige. Når man skattlegger arbeid, velger folk å jobbe mindre. Skatt på aksjeutbytte, gir mindre investeringer.

Men rushtidsavgift, eller veiprising, er ikke skadelig. Tvert imot, det bidrar til økt økonomisk effektivitet.

For billig

Køer oppstår fordi det er for billig å kjøre inn på en allerede full vei. Når det kommer en bil til, blir alle andre biler på veien litt (mer) forsinket.

I en verden uten transaksjonskostnader, ville en effektiv markedsløsning innebære at den nye bilisten måtte betale de som allerede var på veien litt for å kompensere dem. Men i den virkelige verden er transaksjonskostnadene for store for en slik løsning.

Og det er her offentlige myndigheter har sitt fortrinn. Staten kan fastsette en pris på aktiviteter som påvirker mange andre mennesker negativt. Dette gjør staten allerede, ikke minst på forurensning.

Ikke usosialt

Det vanlige argumentet fra motstanderne av rushtidsavgift er at slike avgifter er veldig usosiale. Rushtidsavgifter skal visstnok ramme de fattigste spesielt hardt.

Det er særlig Høyre og Fremskrittspartiet som er glade i dette argumentet.

Å sette en pris på å bruke hovedveiene i rushtiden, er å bruke markedsmekanismene til å fordele det knappe godet som veiplass i rushtiden er. Høyre og Fremskrittspartiet er vanligvis glade i å bruke markedsmekanismer til å fordele knappe goder, og markedsmekanismen fungerer ofte godt for å fordele knappe goder. Så også her.

Mange vil oppleve denne prisen som en ekstraskatt, og det er vel nettopp grunnen til at de fleste byene ikke for lenge siden har innført dette allerede. Og de som ikke har mulighet til å bruke andre transportmidler, vil faktisk tape på en rushavgift.

Knappe goder

Men det koster penger å bruke knappe goder. Men ingen, verken rike eller fattige, tjener på at prisen på å kjøre på hovedveier i rushtiden er for lav. Alle taper på køene som dannes. Det er derfor ingen grunn til å ta argumentet fra høyrepartiene alvorlig.

Også Høyre og Fremskrittspartiet burde være interessert i å løse problemet med køer utenfor de store byene i rushtiden. Og de burde skamme seg over at en samferdselsminister fra Senterpartiet er mer markedsrettet enn dem.

Les også: Hyller rushtidsavgift.

På forsiden nå