En kreativ pengepolitikk

Husk at penger er et slør så du ikke lures til å tro at pengepolitikk kan levere noe den ikke kan levere – vedvarende økonomisk vekst.

<p><b>DOLLAR OG BANANER:</b> Hvor mange bananer er en dollar verd?</p>

DOLLAR OG BANANER: Hvor mange bananer er en dollar verd?

 
kommentar Arne Jon Isachsen

Professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Isachsen er siviløkonom fra NHH (1969), og fullførte en PhD ved det prestisjetunge Stanford University i USA i 1975. Han har vært tilknyttet BI siden 1983, og har hatt en rekke stillinger i blant annet Norges Bank, SSB, Elcon og Finansdepartementet.

Isachsen regnes som en av Norges fremste eksperter på makroøkonomiske spørsmål.

Avhengig av: Skiturer i Nordmarka

Drømmebil: Passat Blue Motion 2008

Angrer på: Sier med Edith Piaf: «Jeg ne regrette rien»

Favorittartist: Frankie Laine

Beste bok: Krig og fred av Leo Tolstoj

 

Kreativiteten i amerikansk pengepolitikk ser ut til ingen ende å ha. Det siste tiltaket i rekken går ut på at den amerikanske sentralbanken skal kjøpe obligasjoner basert på boliglån for 40 milliarder dollar i måneden. Og det så lenge som trengs inntil det to-delte mandatet til Den amerikanske sentralbanken (Fed) er innfridd; lavere arbeidsløshet under bibehold av lav inflasjon. Quantitative Easing for tredje gang, eller QE3, som det heter, adskiller seg fra de to foregående ved at man ikke har satt noe tak på hvor mye likviditet som skal tilføres markedet.

Ved QE3 endrer Fed sammensetningen av aktiva som privat sektor eier. Obligasjonsbeholdningen i privat sektor reduseres, mens beholdningen av penger øker. Den bedrede likviditeten håper man vil gi lavere rente. Og særlig på boliglån siden det er slike lån Fed nå tar over.

Under behandlingen i FOMC – det besluttende organet i Fed – stemte 11 av de 12 med stemmerett for tiltaket. Komiteen har ytterligere syv medlemmer uten stemmerett. Flere av dem var imot tiltaket, blant annet Richard Fisher, sjefen for Fed i Dallas, en av de 12 regionbankene som Fed består av. I et seriøst men samtidig muntert foredrag noen dager senere begrunner han sin beslutning. Med så god likviditet i økonomien, i hvilken grad vil ytterligere tilførsler av penger endre atferden?

Fisher viser til en undersøkelse der ni av ti små og mellomstore bedrifter ikke er interessert i å låne mer, eller ikke ville ha noe problem med å låne mer, om de det ønsket. Noe tilsvarende gjelder for store foretak. Av 887 finansdirektører svarte 91 prosent at de ikke ville endre sine investeringsplaner om renten falt med ett prosentpoeng, og 84 prosent det samme om renten falt med to prosentpoeng.

«Nobody really knows what will work to get the economy back on course», sier Fed-sjefen i Dallas. I stedet for ytterligere pengepolitiske eksperimenter, legger Richard Fisher ansvaret over på politikerne. Mens man i Fed på dannet og ryddig vis diskuterer mulige tiltak og til sist stemmer over forslagene, opptrer medlemmene av den amerikanske kongressen seg som fulle sjømenn. Kanskje var det å gå litt langt? Fed-sjefen i Dallas vil ikke fornærme noen, så fulle sjømenn må ha ham unnskyldt.

Ved QE3 i USA setter Ben Bernanke, sjefen for Fed, ytterligere fart i seddelpressen. Gjennom Feds oppkjøp av obligasjoner basert på utlån til boligeiere, skal milliarder av nye dollar tilflyte markedet. Men å tro at flittigere bruk av seddelpressen i seg selv skaper økonomisk vekst, er urimelig. Bortsett fra økt sysselsetting blant dem som betjener denne pressen. Men ettersom sedler er erstattet av elektroniske penger, forsvinner selv denne virkningen på realøkonomien.

Penger forenkler transaksjonene i samfunnet og gjør økonomien som helhet mer effektiv. Men penger i seg selv skaper ikke verdier. Om én kilo bananer kan byttes i to kilo epler, er det en realøkonomisk realitet. Om prisen er 10 kr kiloen for epler og 20 kr kiloen for bananer, eller 100 kr kiloen for epler og 200 kr kiloen for bananer er saken uvedkommende. Verdien av epler målt i bananer er uavhengig av den pengemessige siden av saken.

Med dagens kreative sentralbanker er det viktig å være klar over dette: At penger er et slør. Slik at vi ikke lures til å tro at pengepolitikk kan levere noe den ikke kan levere – nemlig vedvarende økonomisk vekst.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå