Investeringer i råvarer – eller bare ren spekulasjon?

Man bør vurdere å begrense posisjoner som spekulantene kan ta i fremtidsmarkeder for råvarer for å unngå at spekulantene dominerer.

HØYE MATPRISER: Spekulasjon har fått mye av skylden for de høye matvareprisene i 2008 og 2011. Bildet viser en dame fra Bangladesh som høster inn ris da prisene på korn gikk i været i 2008.
HØYE MATPRISER: Spekulasjon har fått mye av skylden for de høye matvareprisene i 2008 og 2011. Bildet viser en dame fra Bangladesh som høster inn ris da prisene på korn gikk i været i 2008.
 
kommentar Arne Jon Isachsen

Professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Isachsen er siviløkonom fra NHH (1969), og fullførte en PhD ved det prestisjetunge Stanford University i USA i 1975. Han har vært tilknyttet BI siden 1983, og har hatt en rekke stillinger i blant annet Norges Bank, SSB, Elcon og Finansdepartementet.

Isachsen regnes som en av Norges fremste eksperter på makroøkonomiske spørsmål.

Avhengig av: Skiturer i Nordmarka

Drømmebil: Passat Blue Motion 2008

Angrer på: Sier med Edith Piaf: «Jeg ne regrette rien»

Favorittartist: Frankie Laine

Beste bok: Krig og fred av Leo Tolstoj

 

Finance Watch heter en nyetablert institusjon som ser det som sin oppgave å være en motvekt mot finansnæringens lobbyister. Nylig kom Finance Watch ut med den interessante rapporten «Investing not betting».  Her skiller man mellom investeringer og ren spekulasjon.

Ved investeringer etableres en form for partnerskap mellom foretaket som blir finansiert, og investorene som kommer opp med pengene. Avkastningen som investoren får – eller tapet han lider – er en funksjon av aktiviteter i realøkonomien. Før investor stiller penger til disposisjon, vil han bruke tid og krefter på å sette seg inn i de prosjekter pengene hans skal gå til. Dess mindre likvid plasseringen er, dess viktigere er det for investor å sette seg inn i sakene.

Spekulanten har en annen agenda. Han kjøper «noe» med sikte om ganske snart å selge dette «noe» videre, i forventningen om da å få en høyere pris. Spekulanten har ikke til hensikt å bruke det han erverver seg.

Fra investors synspunkt har begrepet likviditet med evnen til å gjøre om sin plassering til penger eller til en annen type aktivum en gang i fremtiden, uten tanke på kortsiktige prisfluktuasjoner. For spekulanten er det nettopp de korte prisbevegelsene som er i sentrum. Hva vil morgendagen bringe? Et sentralt element her hva han tror om atferden til andre spekulanter og markedsaktører. 

Med et internasjonalt laverenteregime de siste ti-tolv årene har jakten på avkastning ført til økt spekulasjon i råvaremarkedene. Spekulantene tar gjerne posisjon i fremtidsmarkeder, dvs. kjøper og selger råvarer for levering noen måneder frem i tid. Hensikten er å tjene penger på at prisen i disse fremtidsmarkedene beveger seg på en for spekulanten gunstig måte.

Uttrykket «å investere i råvarer» blir misvisende. Man har ikke noen som helst tanke på å ta varene til brukelighet. Det hele er et null-sum-spill. Makter jeg å selge min fremtidskontrakt før den utgår til en annen og til en høyere pris?

Prisen på råvarer her og nå er en funksjon av fremtidsprisene. Om spekulantene driver opp fremtidsprisene, vil prisene her og nå ta til å stige. Som altså spekulantene i stor grad bestemmer.

I mai 2011 hevdet sjefen for ExxonMobile, Rex Tillerson, at prisen for olje basert tilbud og etterspørsel burde ligge rundt 60-70 dollar pr. fat:

«The reason it’s above $100 a barrel, Tillerson explained, is due to the oil majors using futures contracts to lock in current high prices, and speculation that is engineered by high-frequency trading of quantitative hedge funds»  (Forbes 14 May 2011). 

«Financialisation» av råvaremarkeder er med på å gjøre spotprisene mer volatile. Brutale prisøkninger på matvarer i 2008 og 2011 har trolig sammenheng med spekulantenes tunge inntreden i fremtidsmarkeder for matvarer. Og også med økende produksjon av etanol, til erstatning for bensin, som gjør at jordbruksland går til produksjon av energi i stedet for til produksjon av mat.

For å unngå at råvarepriser skal bli dominert av spekulanter og således ikke reflektere tilbud og etterspørsel her og nå på en god måte – noe som tidvis har ført til urimelige hopp i råvarepriser, med tilhørende politiske konsekvenser – bør man vurdere å begrense posisjoner som spekulantene kan ta i fremtidsmarkeder for råvarer. Det er forfatterne av «Investing not betting» sitt klare syn.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå