Jernbanesatsing med norsk næringsliv på perrongen

Norge skal bruke inntil 350 milliarder på jernbane, men myndighetene viser liten interesse for at tusenvis av potensielle arbeidsplasser «eksporteres» til utlandet.


<p><b>LITE INTERESSE:</b> Myndighetene har vist overraskende lite interesse for at tusenvis av potensielle teknologi- og kunnskapsbaserte arbeidsplasser «eksporteres» til utlandet, skriver Håkon Haugli i sin kommentar.</p>

LITE INTERESSE: Myndighetene har vist overraskende lite interesse for at tusenvis av potensielle teknologi- og kunnskapsbaserte arbeidsplasser «eksporteres» til utlandet, skriver Håkon Haugli i sin kommentar.

 
kommentar Håkon Haugli

Håkon Haugli (født 1969) er administrerende direktør i Abelia - NHOs forening for kunnskaps-og teknologibedrifter. 

Organisasjon omfatter 1.650 bedrifter og vel 42.000 ansatte. Haugli har bakgrunn som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (fast møtende vara for Jens Stoltenberg 2009-2013), hvor han blant annet var boligpolitisk talsmann. Han har også sittet i Oslo bystyre. Haugli er utdannet jurist, og har også jobbet i Gjensidige og i konsulentselskapet McKinsey.

De neste 25 årene skal Norge bruke mellom 250 og 350 milliarder kroner på modernisering av jernbanen. Det tilsvarer bygging av minst ti oljeplattformer. I motsetning til i offshore-sektoren, planlegges imidlertid regjeringens jernbaneinvesteringer uten å bygge opp norskbasert kunnskap og teknologi. Det er urovekkende. Hadde vi satset på forskning, utvikling og innovasjon, kunne norsk næringsliv bidratt aktivt i den historiske satsingen samtidig som vi hadde lagt grunnlag for en ny eksportnæring.

Nylig ble det holdt et seminar hvor jernbanens aktører diskuterte et forsknings- og innovasjonsprogram sammen med næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Målet er å gjøre dette initiativet – Nor Rail – til en nasjonal innovasjonsarena for moderne jernbaneteknologi, enten det er infrastruktur, rullende materiell eller andre tjenester som moderne togsystem er avhengig av. Norsk topografi, klimaforhold og spesielle behov vil danne plattform for mange innovasjonsprosjekter i et samarbeid mellom jernbaneaktører, industrien og FoU-miljøer.

Et slikt samspill var avgjørende da Norge ble en oljenasjon. Gjennom å gjøre norske miljøer gode i en fremmed bransje, ble Norge både et av verdens rikeste land og samtidig teknologisk ledende i bransjen. I dag er vi en ledende eksportør av ikke bare av olje, men også kunnskap og teknologi vi selv har utviklet. Det vi klarte innen offshore, kan vi klare innen jernbane. Milliardinvesteringene må skje slik at vi samtidig bygger opp norskbasert kompetanse og kapasitet.

Det innebærer at det må gjøres aktive valg. Norgeshistoriens foreløpig største jernbanekontrakt på 8,7 milliarder kroner, for utbygging av Follo-banens infrastruktur, gikk til et italiensk-spansk konsortium. NSB har bestilt togsett fra Sveits til en kostnad på åtte milliarder kroner - uten at norsk næringsliv eller norske kunnskapsmiljøer deltar.

Utenlandske aktører har en selvsagt plass i moderniseringen av norsk jernbane. Det bør imidlertid være politisk interessant å legge forholdene til rette slik at norsk næringsliv både kommer i inngrep med oppdragsgiverne og kan samarbeide internasjonalt. Dette var avgjørende for kunnskapsoverføring i offshoresektoren, og vil også være det i en satsing på jernbane.

Myndighetene har vist overraskende lite interesse for at tusenvis av potensielle teknologi- og kunnskapsbaserte arbeidsplasser «eksporteres» til utlandet. Det skjer samtidig med at fall i oljepris og økt arbeidsledighet i oljesektoren gir tilgjengelig kompetanse og store muligheter for teknologioverføring til andre næringer.

Klimautfordringen har skapt et massivt globalt ønske om satsing på jernbane. Når vi står foran milliardinvesteringer på dette området må vårt ene hovedmål være et topp moderne jernbanesystem. Det andre målet må være et kunnskapsbasert næringsliv som gjør togsystemer så grønne, bærekraftige og fremtidsrettede at norsk kunnskap og teknologi blir attraktiv for internasjonal eksport.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå