Offentlig sektor må også omstilles

Det er provoserende at næringslivet får beskjed om å omstille seg, mens offentlig sektor skal fortsette å ese ut.


<p><b>OFFENTLIG OMSTILLING:</b> Artikkelforfatteren mener statsminister Erna Solberg må sørge for omstilling i offentlig sektor også.</p>

OFFENTLIG OMSTILLING: Artikkelforfatteren mener statsminister Erna Solberg må sørge for omstilling i offentlig sektor også.

 
kommentar Håkon Haugli

Håkon Haugli (født 1969) er administrerende direktør i Abelia - NHOs forening for kunnskaps-og teknologibedrifter. 

Organisasjon omfatter 1.650 bedrifter og vel 42.000 ansatte. Haugli har bakgrunn som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (fast møtende vara for Jens Stoltenberg 2009-2013), hvor han blant annet var boligpolitisk talsmann. Han har også sittet i Oslo bystyre. Haugli er utdannet jurist, og har også jobbet i Gjensidige og i konsulentselskapet McKinsey.

I en artikkel i E24 er statsminister Erna Solberg bekymret for om folk skjønner alvoret i oljebremsen. Hun frykter at for få har skjønt utfordringene Norge står overfor og håper flere vil kunne bidra til å omstille økonomien.

Abelia mener statsministeren har helt rett, og vi håper også at flere vil bidra til omstillingen av økonomien. Staten, for eksempel.

Det er nemlig provoserende at statsministeren konsekvent snakker om «omstillingen norsk næringsliv må gjennom». Er det bare næringslivet som skal gjennom en omstilling? Hva med offentlig sektor? Skal den bare være som før? Skal den kanskje fortsette å vokse slik den har gjort de siste årene?

Den demografiske utviklingen gjør at offentlig sektor blir større for hvert eneste år. Siden offentlig sektor i tillegg har økt i takt med oljeprisen de siste årene, har Norge allerede en svært stor sektor. Professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI er kritisk til dette, og hun har påpekt at Norge burde ha ventet med å øke omfanget av offentlig sektor til krisetider.

Nå er det ifølge statsministeren krisetider, men offentlig sektor er allerede så stor at den begynner å bli vanskelig å bære. Nærmere et rop om innovasjon og effektivisering i det offentlige er det ikke mulig å komme.

Abelia støtter ønsket om at flere må bidra i omstillingen, og vi har fem konkrete utfordringer til regjeringen:

  1. Brems og snu veksten i offentlige årsverk. En stadig større offentlig sektor er ikke bærekraftig over tid. Det er helt sentralt at offentlig sektor ikke bare bidrar til omstilling, men også lar seg omstille selv.
  2. Bruk innkjøpsmakten til å drive næringsutvikling gjennom innovative offentlige innkjøp. Hvert år brukes mer enn 430 milliarder kroner til offentlige anskaffelser. Her ligger det et kjempepotensial for å stimulere til innovasjon, forskning og utvikling.
  3. Etabler en tydelig ambisjon for næringsutvikling innen helse- og velferdssektoren. Vi kan ikke bare jobbe stadig raskere og løpe stadig fortere. Vi må finne nye løsninger på gamle problemer. Kommunene bør stimuleres og styres til å ta i bruk mer velferdsteknologi.
  4. Slipp til kunnskaps- og teknologibedriftene. Ikke bygg opp egne store offentlige fagmiljøer som konkurrerer om kompetansen og kundene i velfungerende private markeder. Resultatet blir et mer innovativt næringsliv og bedre løsninger også for det offentlige.
  5. Start arbeidet med å likestille offentlige og private pensjonsordninger. I Norge er vi i ferd med å få to parallelle arbeidsliv som lever egne liv ved siden av hverandre. Det hindrer mobilitet mellom sektorene, og svekker den innovasjonen alle mener Norge er avhengig av.
Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå