Rekordsvak krone – en støtdemper med forbehold

Behovet for omstilling og nyskapning er det samme. Kronesvekkelsen gjør bare omstillingen litt mindre smertefull.


<p><b>SVAK:</b> – En rekordsvak krone demper de negative effektene av oljebremsen på norsk økonomi, skriver Magne Østnor i sin kommentar. </p>

SVAK: – En rekordsvak krone demper de negative effektene av oljebremsen på norsk økonomi, skriver Magne Østnor i sin kommentar. 

 
kommentar Magne Østnor

Magne Østnor er valutastrateg og er en del av makroanalysegruppen i DNB Markets.

Tidligere har han jobbet i Norges Bank, hovedsakelig med analyse av rente- ogvalutamarkedene. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og har en master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

En rekordsvak krone demper de negative effektene av oljebremsen på norsk økonomi. Den svake kronen er imidlertid til låns og de positive effektene av kronesvekkelsen kan bli mindre enn mange forventer. En svak krone demper ikke behovet for omstilling og nyskapning i norsk næringsliv, men gjør denne omstillingen mindre smertefull.

I en periode hvor norsk økonomi sliter, bidrar kronesvekkelse til at norske bedrifter står betydelig bedre stilt i konkurranse med utlandet enn hva tilfellet var for kun kort tid siden. En svak norsk krone er dermed en helt sentral støtdemper i den omstillingen vi nå står overfor. Ikke rart da at både sentralbank og regjering er uvanlig eksplisitte når de påpeker hvor viktig det er for penge- og finanspolitikk å bidra til en fortsatt svak krone.

Verdensøkonomien sliter fortsatt med gjeninnhentningen etter finanskrisen, og vi ser tegn til at veksten i de fremvoksende økonomiene bremser. Samtidig er en betydelig andel av vår eksport knyttet opp mot internasjonal oljevirksomhet. Vi er særlig gode på dypt vann, hvor oljen er mer kostnadskrevende å utvinne. Oljebremsen rammer dermed også deler av vår tradisjonelle eksport.

Konkurranseevne er som kjent et relativt begrep. Endringer i konkurranseevne fordrer at en av to relative priser endrer seg; den relative prisen på arbeidskraft eller valutakursen. Med høyere lønnsvekst enn våre handelspartnere, svekket den norske kostnadsmessige konkurranseevnen seg med over 20 prosent i en tiårsperiode fra 2003 til 2013. Nå tas det rev i seilene, og lønnsveksten fremover ligger an til å bli moderat. Kronekursen har imidlertid allerede bidratt med sitt, og reversert de siste ti års svekkelse av den kostnadsmessige konkurranseevnen.

De positive effektene av oljebrems og svak krone er åpenbare. En svakere krone bidrar til at norske eksportbedrifter sitter igjen med flere kroner for samme omsetning. Samtidig vil bedrifter oppleve svekket konkurranse fra utenlandske bedrifter i norske markeder. En svak krone bidrar til at mer av forbruket vårt vris mot norskproduserte varer og tjenester. Kostnadskutt og innstramninger i oljebransjen gir dessuten mange bedrifter bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft enn tidligere.

En svak norsk krone må imidlertid ikke bli en sovepute. Ikke bare mener vi at en rekordsvak krone er til låns fordi kronen er svakere enn hva de fundamentale forholdene i norsk økonomi skulle tilsi, men også fordi det er flere faktorer som begrenser hvor store de positive effektene av en svak krone blir:

  • Mange bedrifter har tatt opp gjeld i utlandet. En svakere krone øker kostnadene ved å betjene denne gjelden og dessuten bedriftenes gjeldsgrad målt i kroner øker. For slike bedrifter vil evnen til å finansiere nye investeringer svekkes.
  • Kronesvekkelsen går ikke upåaktet hen internasjonalt. Kunder av norske eksportbedrifter ønsker sin del av kaken, og presser på for lavere priser og reforhandling av avtaler.
  • Bankene i Norge står overfor tøffere krav til kapitaldekning, noe som forsterkes av den svake kronen. Det begrenser utlånsevnen og –viljen, og dermed også bedriftenes mulighet til å nyttiggjøre seg av en svak krone.
  • Mange eksportbedrifter sikrer hele eller deler av sine inntekter og kostnader mot svingninger i valutakursen. Det bidrar til å forsinke effekten på inntjeningen av en svakere krone, men har også i mange tilfeller gjort det vanskelig for bedrifter å dra nytte av en svak krone.

En svak krone er utvilsomt en viktig støtdemper for norsk økonomi, og økt eksport vil bidra til å løfte veksten fremover. Samtidig er det flere faktorer som demper effektene av kronesvekkelsen. Behovet for omstilling og nyskapning er det samme. Kronesvekkelsen gjør bare omstillingen litt mindre smertefull.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå