Nei til boligskatt

Regjeringens økte beskatning av boliger er i disse dager blitt ekstra synlig for svært mange.

NEI TIL BOLIGSKATT: Hvis regjeringen ønsker å gjøre noe med prisgallopen i eiendomsmarkedet, bør det sørge for økt nybygging og bedre samferdselstilbud. Å øke prisen for å eie bolig ytterligere gjennom økt eiendomsskatt, er en dårlig idé, mener Erna Solberg.
NEI TIL BOLIGSKATT: Hvis regjeringen ønsker å gjøre noe med prisgallopen i eiendomsmarkedet, bør det sørge for økt nybygging og bedre samferdselstilbud. Å øke prisen for å eie bolig ytterligere gjennom økt eiendomsskatt, er en dårlig idé, mener Erna Solberg.
 
kommentar Erna Solberg

Kronikkforfatter Erna Solberg.

Norges statsminister siden oktober 2013, partileder i Høyre siden 2004 og innvalgt på Stortinget fra Hordaland siden 1989.

Når jeg sier «for svært mange» så er det fordi at i få andre land, om noen, eier en like stor andel av befolkningen sin egen bolig som i Norge. Det er relativt bred enighet om at dette er et positivt trekk ved det norske samfunnet.

Høyre har alltid vært en pådriver for denne utviklingen. Det har vi vært fordi vi ønsker å styrke selveierdemokratiet, som kort sagt vil si at det å eie sin egen bolig (og aksjer, samt muligheten for å opparbeide seg formue) er en beskyttelse mot dårlige økonomiske tider og et personlig sikkerhetsnett dersom det offentlige skulle svikte.

Dette er en del av Høyres maktspredningsprosjekt, hvor målet er å konsentrere mindre makt hos staten, og gi mer makt til borgerne.

Eiendomsretten og muligheten til å eie egen bolig står sentralt i dette prosjektet.

Økt beskatning på boligen er et angrep på selveierdemokratiet. Mange vil si at økt boligskatt handler om å bremse høye boligpriser og gi unge mulighet til å komme inn på boligmarkedet, og et mer rettferdig skattesystem. Begge deler er feil.

Boligprisene drives først og fremst oppover av den mest grunnleggende av alle markedsmekanismer: Tilbud og etterspørsel. Å gjøre det dyrere å eie sin egen bolig vil ikke kompensere nevneverdig for at etterspørselen er langt større enn tilbudet.

Det som først og fremst presser opp etterspørselen, er at stadig flere yngre mennesker skal inn på det samme boligmarkedet. Da må man heller satse på å øke tilbudet. Politikere har et ansvar her blant annet gjennom å legge til rette for flere tomtearealer, særlig i bynære strøk.

Å bedre samferdselstilbudene, som Høyre nettopp foreslo med et massivt kollektivløft, kan bidra til at presset på de mest sentrale boligområdene letter fordi det er mulig å bo lenger unna jobben og samtidig ha en effektiv hverdag.

Økt skatt på bolig vil gjøre det enda vanskeligere for flere, særlig eldre med lav inntekt, å beholde sin egen bolig. Skatten tar nemlig ikke hensyn til skatteevnen (en persons inntekt).

Hva som skal være rettferdig med at en enke må forlate den eneboligen hvor hun oppdro sine barn og levde med sin mann, mens verdien på boligen sakte men sikkert økte, må noen andre forklare.

Mange i arbeidsfør alder kan kompensere for økt skatt med økt arbeidsinnsats. Men en 80 år gammel minstepensjonist må kutte ned på et allerede lavt forbruk.

Det bør være et tankekors for en rødgrønn regjering at en av grunnene til at Norge har lav fattigdom blant eldre, er at mange med lav inntekt har en bolig uten lån. I andre land henvises mange til et leiemarked som tar en stor del av inntekten deres. Høy skatt på bolig vil få samme effekt.

Bolig er et grunnleggende velferdsgode fordi alle trenger et sted å bo. Derfor bør ikke bolig bli regjeringens nye favoritt-skatteobjekt.

Høyre vil ikke ha skatt på bolig fordi det strider mot prinsippet om selveierdemokratiet, fordi det ikke har noen stor praktisk effekt for boligprisene og fordi det vil ha grovt urettferdig og usosialt utslag – særlig for mange eldre.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå