Realrenten på vei opp

Verdens fremvoksende økonomier er som det krigsherjede Europa i 1945, med et skrikende behov for å ta igjen det tapte.

STORT INVESTERINGSBEHOV: Mange land i Afrika, Asia og Latin-Amerika har et enormt investeringsbehov etter tiår med forfall og forslumming. Dette vil drive den globale realrenten opp, tror E24-spaltist Arne Jon Isachsen.
STORT INVESTERINGSBEHOV: Mange land i Afrika, Asia og Latin-Amerika har et enormt investeringsbehov etter tiår med forfall og forslumming. Dette vil drive den globale realrenten opp, tror E24-spaltist Arne Jon Isachsen.
 
kommentar Arne Jon Isachsen

Professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Isachsen er siviløkonom fra NHH (1969), og fullførte en PhD ved det prestisjetunge Stanford University i USA i 1975. Han har vært tilknyttet BI siden 1983, og har hatt en rekke stillinger i blant annet Norges Bank, SSB, Elcon og Finansdepartementet.

Isachsen regnes som en av Norges fremste eksperter på makroøkonomiske spørsmål.

Avhengig av: Skiturer i Nordmarka

Drømmebil: Passat Blue Motion 2008

Angrer på: Sier med Edith Piaf: «Jeg ne regrette rien»

Favorittartist: Frankie Laine

Beste bok: Krig og fred av Leo Tolstoj

 

Rapporten «Farewell to cheap capital? The implications of long-term shifts in global investment and saving», som McKinsey Global Institute ga ut i desember i fjor, er interessant lesning.

For verden under ett sank spareraten i perioden 1970-2002. Men ettersom realinvesteringer sank enda mer, fremstod et globalt spareoverskudd. Resultatet var stadig fallende realrenter.

Les McKinsey-rapporten her

De fremvoksende økonomiene fører an i den oppgangen som nå vil komme. I rapporten sammenlignes utviklingen disse økonomiene står foran med situasjonen i Europa etter Den andre verdenskrig.

Oppbyggingen av infrastruktur, ny produksjonskapital og nye boliger i Europa, krevde enorme løft etter fem års ødeleggelser. Noe tilsvarende står mange land i Asia, Latin-Amerika og Afrika nå overfor. Tenk bare på alle skyskraperne som skal byggesAlle kloakk- og vannrørene som skal graves ned. Alle veiene og jernbanesporene som skal legges. Alle flyplassene som skal bygges.

Analysene som McKinsey legger frem, tyder på at denne høye investeringsaktiviteten vil holde seg i flere tiår fremover.

Hva med sparingen? I vår del av verden vil husholdningene i noen land, som USA og Storbritannia, øke sin sparing. Men samtidig blir det stadig flere eldre. Det krever økt innsats fra det offentlige.

Den samlede sparingen i de rike landene kan ikke dekke opp for de økte realinvesteringer i de fremvoksende økonomiene. Kapital blir en stadig knappere faktor. Og realrenten går opp.

En global rebalansering er på gang. Mens de fremvoksende økonomiene sto for 14 prosent av verdens industriproduksjon i 1990, hadde denne andelen steget til 34 prosent ifjor.

Det oppsvinget vi står foran globalt vil drive realrentene opp. Om realrenten vender tilbake til gjennomsnittsnivået for de siste 40 årene, er det snakk om en økning på halvannet prosentpoeng fra nivået høsten 2010.

Med økt knapphet på kapital og høyere realrente, blir det hyggeligere å være formuende. Nettopp hva Norge ved Statens Pensjonsfond – Utland er.

Forutsetningen om en realavkastning på fire prosent som ligger til grunn for handlingsregelen, vil lettere la seg innfri.

For banker og andre finansinstitusjoner kan høyere renter føre til bedre marginer. Tradisjonelt er det nemlig slik at innskuddsrenter stiger saktere enn utlånsrenter.

Det er også slik at med en brattere avkastningskurve vil institusjoner som funder seg kort og låner ut langt, få glede av større marginer.

En stadig økende andel av den globale økonomiske aktiviteten trolig vil foregå i Asia, Latin-Amerika og Afrika. Da blir det viktig for norske finansinstitusjoner å følge med og etter hvert også være til stede i land og områder som de til nå ikke har sett behov for å kunne så mye om.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå