Trumps reaksjon avgjør mellomvalgets betydning for aksjemarkedet

USA president Donald Trumps reaksjon på det kommende mellomvalget i landet kan komme til å ha større betydning for aksjemarkedet enn selve valgresultatet.


<p><b>MELLOMVALG FOR TUR:</b> Tirsdag er det mellomvalg i verdens største økonomi, USA.</p>

MELLOMVALG FOR TUR: Tirsdag er det mellomvalg i verdens største økonomi, USA.

kommentar Christian Lie

Christian Lie er sjefstrateg i Danske Bank Norge

6. november går amerikanerne til mellomvalg i USA, og i en periode med store svingninger i finansmarkedene, utgjør valget nok et risikomoment som bidrar til nervøsitet blant investorene. Derfor er det også et stort fokus på å vurdere mulige valgutfall.

I dag har republikanerne flertall både i Senatet og i Representantenes hus. Men i henhold til meningsmålingene tyder mye på at valget vil gi oss en splittet kongress, der republikanerne beholder senatet, men hvor demokratene overtar Representantenes hus. Vi i Danske Bank tror dette vil være et marginalt positivt scenario for finansmarkedene.
Skulle det bli slik vi spår, vil man i tilfelle kunne oppleve en form for «status quo», der det vil være vanskelig for Donald Trump å presse gjennom mer av sin innenrikspolitiske agenda, mens det samtidig vil bli vanskelig for demokratene å reversere den tidligere politikken hans, inkludert skattekuttene.

Isolert sett kan dette bidra til at amerikanske økonomi kan noenlunde fortsette i sitt nåværende spor.

En kanskje viktigere variabel er hvordan valget påvirker Donald Trumps atferd. Den har vært til dels svært uforutsigbar og kan få innvirkning på aksjemarkedet dersom presidenten kommer med uventede utspill eller meningsytringer. Skulle valgresultatet bli som forventet, vil Trump uansett fortsette å være et usikkerhetsmoment sett med investorøyne.

Det er mulig at et demokratisk flertall i Representantenes hus vil føre til en oppmykning av Trumps handelskrig mot Kina. Det later til at Trumps popularitet i stor grad får næring av konflikter, og med et demokratisk flertall vil han få et sterkere hjemlig fiendebilde å fokusere på (i det demokratiske partiet), og som han kan gi skylden for alt som går dårlig i stedet for å bebreide Kina. Dette vil i så fall kunne gi en positiv impuls til globale aksjer.

Dette er imidlertid bare er ett av mange mulige utfall. Hvis en splittet kongress fører til at amerikansk innenrikspolitikk blir fastlåst, kan utenrikspolitikken tvert imot bli enda viktigere for Trump for å oppnå resultater og posisjonere seg overfor de amerikanske kjernevelgerne.

De ulike scenarioene illustrerer, slik vi ser det, hvordan Donald Trumps luner er betydelig viktigere for finansmarkedene enn selve utfallet av det amerikanske valget.

Ser vi på de mindre sannsynlige valgscenarioene, vil et republikansk flertall i begge kamrene gi langt bedre betingelser for Donald Trump til å videreføre sin politikken – inkludert å stimulere økonomien med ytterligere skattelettelser. Vi i Danske Bank tror imidlertid at flere skattekutt helt eller delvis vil oppveies av pengepolitiske innstramninger fra den amerikanske sentralbanken, ettersom kapasitetsutnyttelsen allerede er svært høy og arbeidsmarkedet meget stramt.

Hvis demokratene mot forventning skulle få flertall både i Senatet og Representantenes hus, kan det umiddelbart utløse usikkerhet og negative reaksjoner i finansmarkedene, ettersom demokratene i en slik situasjon kan forsøke å reversere Donald Trumps stimulerende finanspolitikk, i tillegg til en eventuell riksrettsprosess mot presidenten.

Vi tror likevel en mulig negativ markedsreaksjon vil bli kortvarig i en slik situasjon:

** For det første vil en reversering av Trumps politikk, inkludert skattelettelsene, bli en vanskelig manøver for demokratene med bakgrunn i et spinkelt flertall, samtidig som Trump kan benytte sin vetorett.

** For det andre vil det neppe være verste tenkelige scenario for mange investorer dersom den uforutsigbare Trump skulle bli erstattet av visepresident Mike Pence.

Samtidig vil alle politikere så smått begynne å se fram mot presidentvalget i 2020, noe som potensielt kan skape enkelte fellesnevnere mellom demokratene og Trump, eksempelvis med hensyn til behovet for investeringer i infrastruktur – en merkesak for demokratene og et valgløfte som Trump har til gode å innfri.

Selv om valget kan medføre kortsiktige svingninger i markedet, tror vi altså at det vil få begrenset betydning på lengre sikt.

Samtidig kan et vel overstått valg i seg selv være positivt, fordi det gir én ukjent variabel mindre å bekymre seg for.

Dette er alltid kjærkomment i en periode som er preget av stor nervøsitet i finansmarkedene.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå