Lager oversikt over alle avdøde nordmenn siden 1800-tallet

Flere institusjoner går sammen om å lage en omfattende historisk database over alle som har levd i Norge siden begynnelsen av 1800-tallet.

Det nye historiske befolkningsregisteret skal inneholde informasjon om absolutt alle som har levd i Norge de siste 200 årene.