Fredrik Ødegård Nilsen
Businessanalytiker
Ekornes
Har ansvar for den overordnede strategiutviklingen i Ekornes, og leder flere sentrale forbedringsprosjekter på tvers av forretningsenhetene. Har vært en viktig brobygger mellom Ekornes og de nye kinesiske eiere som kjøpte selskapet høsten 2018. Tidligere erfaringer innebærer blant annet roller som økonomisjef og pricing manager i ISS Facility Services. Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og universitetet i Mannheim, Tyskland.

TOPPLISTEN 2019

Med unntak av de tre første plassene er topp ti ikke rangert. Listen utover topp ti er i tilfeldig rekkefølge.

Allearrow down
    Se mer