Hjelp E24 med å kåre Norges fremste ledertalent

Vi trenger ditt innspill! Vet du om noen som har utmerket seg som leder i næringslivet, er under 35 år (født 1.1.1985 eller senere) og har resultat-, personal- og/eller beslutningsansvar? Send inn ditt forslag ved å fylle ut skjemaet under:

1. Kandidaten
2. I hvilken kategori mener du kandidaten hører hjemme?
* Kandidatene må ha bygget en kommersiell eller ideell virksomhet, som på en særlig bærekraftig måte har skapt verdier for både samfunnet, virksomheten selv og dens kunder og andre interessenter. * Kategorien omfatter kommersielle virksomheter og frivillige og ideelle organisasjoner.
* Markedsførere må kunne vise til oppnådde effekter når det gjelder oppmerksomhet, ønsket persepsjon og kjøpssannsynlighet, oppnådd gjennom en bevisst og skreddersydd marketing miks for virksomheten, eller et bestemt produkt. * Kategorien omfatter de som arbeider med alle former for markedsføringsverktøy, -plattformer og -kanaler.
* Kandidaten må ha bygget eller videreutviklet en kommersiell organisasjon på en måte som har utgjort en forskjell. Det kan dreie seg om opp- eller nedbygging, omstilling eller videreutvikling av hele eller deler av organisasjonen. * Kandidaten må ha lykkes med å balansere hensynene til forretningsvirksomheten, enkeltindividene og den organisatoriske effektiviteten.
* Kandidaten må kunne vise til ekstraordinære og dokumenterbare resultater, oppnådd gjennom inspirerende team-ledelse, profesjonell kundetilnærming og gjennomføringskraft . * Kategorien omfatter salgsledere innenfor alle salgskanaler, enten det er direkte salg, partnersalg eller annet, og det kan dreie seg om salg av både produkter og tjenester.
* Kandidatene må ha bygget en levedyktig kommersiell virksomhet gjennom nye, innovative løsninger som enten har redusert en vesentlig utfordring i verdikjeden, eller som har skapt helt nye forretningsmuligheter for virksomheten. * Verdiene kan være skapt gjennom å videreutvikle en eksisterende virksomhet, eller gjennom å ha startet en ny.
* Kategorien omfatter personer som arbeider med alle former for teknologiløsninger i en kommersiell virksomhet – enten det dreier seg om intern drift, kundekommunikasjon eller kundebetjening. * Kandidaten må ha oppnådd betydelige resultatforbedringer på områder som nye kommunikasjonsformer, bedret kundetilgjengelighet, nye distribusjonsformer, nye oppgjørsformer, gode kundeopplevelser, mer effektiv drift, raskere leveranser, forbedret sikkerhet, reduserte kostnader, økte inntekter eller annet.
* Kategorien omfatter alle som arbeider innenfor økonomi og finans. * Kandidaten må ha vist særlig gode evner til å skape oversikt og analyse, samt måling og kontroll. * Kandidaten kan også ha utgjort en forskjell i arbeidet med en børsnotering, kjøp eller salg av virksomhet, ved en refinansiering, eller ved andre strukturelle endringer.
Vet du om et dyktig ledertalent med personal-, strategi- og/eller budsjettansvar - men som ikke passer i noen av kategoreiene - så velg denne rubrikken.
3. Oppgi to referanser for kandidaten som vi kan kontakte?

4. Innsender. *Kan ikke være referanseperson