Vil du bidra til å utvikle et av de sterkeste data-innsikts miljøene i Norge ?

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelData Engineer/BI Arkitekt
ArbeidsgiverAvinor AS
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeIT, IT - programvare, Luftfart
StillingsfunksjonIngeniør, IT utvikling/Systemarkitekt, IT utvikling/Utvikler (generell)
Søknadsfrist02.10.2022

Data Engineer / BI Arkitekt

Konsernledelsen i Avinor har satt det å bli et datadrevet konsern på dagsordenen og tatt dette inn som et viktig mål i strategien. For å drive kostnadseffektivt, skaffe seg konkurransefortrinn og drifte effektivt, vil det være fokus på dataplattformen fremover. Forvaltning og nyutvikling av gode dataprodukter, sikring av datakvalitet og å ha et forretningsmessig eierskap til data, er fokus alle må forholde seg til. Dette vil være drivende for å sikre god innsikt, forutse behov og gi god beslutningsstøtte i hverdagen.

Avdelingen som rollen som Data Engineer er plassert i, er en sentral enhet i konsernet og som utgjør en spydspiss innen fagområder som datafangst, databearbeiding og dataintegritet. Teamet bidrar også med forretningsforståelse innen innsikt og analyse.

Som Data Engineer/BI Arkitekt i Avinor vil du være svært sentral i utviklingen av digitaliseringen og i å drive frem datadrevne beslutninger i Avinor. Du vil komme inn i et av de mest moderne miljøene i Norge innen bruk av avansert analyse og BI-verktøy fra Microsoft. På en lufthavn samles det inn store mengder strukturert og ustrukturert data i form av eksempelvis kø, når folk kommer og går, bagasje, lys og parkering. Avinor samler, analyserer og beriker data fra en mengde datakilder allerede, men er opptatt av å fortsatt ligge i front i utviklingen.

I denne rollen vil du blant annet ha ansvaret for å:

  • være pådriver for bruk av utviklingsstandarder, metodikk og rammeverk for dataarkitektur
  • forstå og finne løsninger ved bruk av Azure eller Avinors datavarehus
  • være prosjektressurs i fellesprosjekter på tvers av organisasjonen
  • være rådgiver og ressurs ut mot linjeorganisasjonen for å tilrettelegge for gode dataprodukter

Den viktigste årsaken til at du bør søke, er muligheten for spennende faglige utfordringer kombinert med det å jobbe med et bredt spekter av prosjekter rettet mot mange bransjer - alt innenfor rammene av en aktør med stor samfunnsmessig betydning.

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som har bakgrunn fra MSBI eller Azure BI, og som er en utvikler med interesse for integrasjoner mellom forskjellige datakilder og dataformater. Du har god kunnskap om kubeutvikling, tilgangsstyring og integritet, og er nysgjerrig på å utforske muligheter innen skytjenester som BI og Analytics; herunder IoT, pipelines, datahåndtering og automatisering.

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert. Ansatte i Avinor skal opptre som gode rollemodeller gjennom å være: Resultatskaper – Samhandler – Utvikler. Vi kan tilby gode pensjons- og forsikringsordninger og velferdsordninger. Forutsetning for tilsetting er vandelsattest. Arbeidssted er i våre flotte lokaler i Bjørvika i Oslo.

Høres dette spennende ut? Registrer din interesse snarest, og senest innen 2. oktober. Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med våre rådgivere i The Assessment Company: Bjørn Haraldseth, telefon 905 62 920 eller Karoline Dobloug, telefon 906 88 725.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Kontakter

  • Kontaktperson: Bjørn Haraldseth
  • Stillingstittel: Management Consultant
  • Telefon: +47 905 62 920
  • Kontaktperson: Karoline Dobloug
  • Stillingstittel: Business Consultant
  • Telefon: +47 906 88 725

Sted

Adresse: Dronning Eufemias gate 6

Nettverk