Vil du jobbe med IT-informasjonssikkerhet for en av de viktigste aktørene i det norske demokratiet?


Publisert
Søknadsfrist 25.04.2021

StillingstittelKonsulent / Rådgivning
TypeFast
ArbeidsgiverDomstoladministrasjonen
LokasjonTrondheim
BransjeJuridiske tjenester

Bli kjent med Adecco Norge

Om stillingene
Domstolene har en særlig stilling i samfunnet og er avhengig av høy tillit i befolkningen. Det preger arbeidet med digitalisering, og innebærer at informasjonssikkerhet er prioritert arbeidsområde for Domstoladministrasjonen (DA).

Vi søker nå to nye medarbeidere for å styrke arbeidet med informasjonssikkerhet.

Begge stillingene er i avdeling for informasjon og teknologi (IT). Her vil du befinne deg i navet for digitaliseringen og arbeide tett med andre fagområder som personvern, tjenesteutvikling og teknologi. Du vil også arbeide tett med domstolene.

DA har fagansvaret for informasjonsteknologi- og sikkerhet i domstolene, og står for utvikling og drift av domstolenes IT-løsninger. Ansvaret og oppgavene ivaretas av avdeling for IT, som er organisert med en stab og seksjoner for henholdsvis applikasjoner og teknologi. Det daglige arbeidet med informasjonssikkerhet handler om praktisk tilrettelegging og operasjonalisering av sikkerhetspolitikken. Det handler også om å forbedre styringssystemet og internkontrollen, om risikovurdering og håndtering av hendelser, samt bevisstgjøring for å styrke den digitale dømmekraften i virksomheten.

Den ene stillingen vil jobbe tett med fagansvarlig for informasjonssikkerhet, og støtte denne i arbeidet med styringssystemet og etterlevelsen av det. Du vil ha faglig ansvar for sikkerhetsarkitektur i domstolenes informasjonssystemer, og delta i relevante oppdrag og tiltak. Du vil rapportere til avdelingsdirektør.

Den andre stillingen vil ha særlig ansvar for å utvikle og følge opp krav til teknisk og funksjonell sikkerhet i domstolenes informasjonssystemer og infrastruktur. Du vil arbeide tett med kolleger på sikkerhetsområdet og det IT-tekniske fagmiljøet. Du vil rapportere til seksjonssjef for teknologi.

Andre sentrale arbeidsoppgaver vil for begge være

  • Bidra til å utvikle informasjonssikkerhet som fagområde
  • Være pådriver for og delta i opplæring og bevisstgjøring i digital sikkerhet i domstolene
  • Delta i risikovurdering av tjenester og applikasjoner
  • Følge opp krav til informasjonssikkerhet i forbindelse med innkjøp og utvikling av nye løsninger
  • Samarbeide tett med fagansvarlig informasjonssikkerhet og det sikkerhetsfaglige miljøet i DA og i domstolene

I tillegg til hovedoppgavene i stillingen, vil du også delta i løpende oppgaver og prosjekter i avdelingen. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Angi i søknaden din hvilken av de to stillingene du mener er mest aktuell for deg og din kompetanse.


Om deg
Du har utdanning i IT-fag på høyskole- eller universitetsnivå, gjerne med fordypning innenfor sikkerhet. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Du må også kunne sikkerhetsklareres.

Du har god kjennskap til standarder og rammeverk innen informasjonssikkerhet og sikkerhetsarkitektur, og har erfaring fra praktisk arbeid på feltet. Du har erfaring fra praktisk IT-sikkerhetsarbeid og forståelse for komplekse og sammensatte driftsmiljøer og applikasjoner. Du har stor interesse for sikkerhet generelt, og digital sikkerhet spesielt. Relevante sertifiseringer er en fordel. Vi ønsker også at du har solid generell kompetanse innen IT, samt kunnskap om skyteknologi.

Vi ønsker ellers at du er..

  • Nysgjerrig, med evne til raskt å sette deg inn i nye systemer og løsninger
  • Engasjert og initiativrik, med gode samarbeidsevner og ønske om å dele din kunnskap med andre
  • Strukturert, med stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
  • God på kommunikasjon og relasjonsbygging
  • Har motivasjon for å jobbe for en av de viktigste funksjonene i det norske demokratiet

Du må kunne jobbe både selvstendig og i team, ha en tillitsskapende uttrykksform og prestere godt selv om tiden er knapp.


Vi tilbyr
Vi tilbyr en spennende jobb med et viktig samfunnsoppdrag i et godt fagmiljø. Du vil få en hektisk og interessant hverdag, med arbeidsoppgaver som har stort spenn. Du vil få oppgaver som gir deg faglige utfordringer, og anledning til å delta i utviklingen av domstolene. Mange oppgaver i DA løses ved tverrfaglig samarbeid og i team. Du vil derfor samarbeide med kollegaer fra andre avdelinger i DA, fra domstolene og øvrige samarbeidspartnere. Som kunnskapsvirksomhet er DA opptatt av den enkelte medarbeiders kompetanseutvikling.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver eller seniorrådgiver, avhengig av dine kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til en av Norges beste pensjonsordninger i Statens pensjonskasse.

Vi har gode lokaler i Trondheim sentrum, et godt arbeidsmiljø og fantastisk lunsj i egen kantine på taket. Vi arbeider hardt og fokusert, men kan tilby både sommertid og fleksible ordninger for fri/avspasering og bruk av hjemmekontor.


Spørsmål om stillingene?
Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til seksjonssjef Bjørn Olav Kvendset på tlf.: 908 91 615


Om arbeidsgiveren
Norge har i dag 101 domstoler med 1900 ansatte. Fra 01.05.2021 endres rettskretsene slik at Norge vil ha 50 domstoler, men fortsatt med 101 rettssteder og 1900 ansatte.
Domstolene er samfunnets viktigste konfliktløser, og er avhengig av tillit. Det innebærer at virksomheten må innfri samfunnets krav og forventninger.

Domstoladministrasjonen (DA) skal medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker. DA har både en styrings- og støttefunksjon, en rettspolitisk og en utviklingsrolle overfor domstolene.

DA holder til i Trondheim, og arbeidsspråket vårt er norsk. Virksomheten er organisert i fem avdelinger, med i overkant av 100 medarbeidere.

DA legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Det er en forutsetning at du kan være fysisk til stede og tilgjengelig for virksomheten på daglig basis.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i søknadsportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Les mer om dette på denne linken:

https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i kunngjøringen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese vår personvernerklæring på www.domstol.no.
Her finner du også generell informasjon om domstolene og DA.

Vi utarbeider offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentlighetslova § 25, andre ledd, vedrørende muligheten for å bli unntatt fra søkerlista.

Sektor Offentlig

Antall stillinger 2

Sted Dronningens gate 2, 7012 Trondheim

Bransje Juridiske tjenester, IT,Offentlig administrasjon

Stillingsfunksjon Rådgivning,IT utvikling / IT-sikkerhet, Kvalitetssikring

Nøkkelord

it-sikkerhet, informasjonssikkerhet, rådgiver, offentligsektor

Del jobb på