Strategisk og forretningsorientert CFO søkes til selskap i sterk vekst innen bærekraftig energiutvikling!

Publisert: Publisert:
StillingstittelCFO
ArbeidsgiverHydrogen Mem-Tech AS
TypeFast
LokasjonTrondheim
BransjeØkonomi og regnskap, Kraft og energi, Industri og produksjon
StillingsfunksjonLedelse, Forretningsutvikling og strategi, Økonomi og regnskap/Økonomistyring og budsjettering
Søknadsfrist26.09.2021

Vårt sterke tekniske team, investorer og ledelse ser frem til ekspansjon mot det europeiske og amerikanske kontinentet og ønsker oss en strategisk og forretningsorientert CFO for å styrke vårt kjerneteam.

Stillingen vil gi faglige og personlige utfordringer i et selskap på vei mot en ledende posisjon innen hydrogensektoren!

Rollen som CFO er nyopprettet, og vil by på varierte arbeidsoppgaver i et selskap med betydelige vekstambisjoner i årene som kommer. Du vil kunne være med å påvirke stillingens innhold i tråd med firmaets ambisjoner, mål og verdisett, samt forme rollen etter egen kompetanse og potensial. Interesse og engasjement for vekst og utvikling må ligge til grunn, og en må trives med å jobbe i et selskap med sterk entreprenørskapskultur. Du vil ha ansvar for å lede og utvikle økonomiområdet i selskapet, og ha oppfølging mot eksterne leverandører innen fagområdet.

Rapportering til styret, investorer og långivere er sentrale ansvarsområder for rollen. HMT har ambisjoner om å noteres på børs, og det vil da stilles krav til god finansiell kommunikasjon mot børs. Stillingen inngår i ledergruppen og vil ha en sentral rolle i den strategiske utviklingen av selskapet, i tett dialog med CEO.

Videre vil det være viktig å kontinuerlig utvikle økonomiområdet, samt være en pådriver og tilrettelegger for operasjonaliseringen av selskapets strategi og forretningsplan. Som et ledd i dette er det CFOs ansvar å identifisere forbedringspotensialet i interne prosesser, og være en pådriver for å igangsette, og ikke minst sikre gjennomføring og implementering av forbedringsinitiativ.

Stillingen rapporterer til CEO, Thomas Reinertsen.

Ansvarsområder

• Utarbeide finansielle analyser og utøve finansiell beslutningsstøtte

• Utarbeide og gjennomføre finansiell rapportering, både internt og eksternt

• Utarbeide og fremlegge finansielle presentasjoner for styret, rådgivere, media osv.

• Bidra som økonomisk sparringspartner for organisasjonen og rådgiver for CEO

• Finansiell modellering og investeringsanalyser

• Planlegging og gjennomføring av transaksjoner relatert til kjøp av selskaper, fusjoner, kapitalanskaffelse m.m.

• Utarbeide økonomiske prognoser og P&Ls

• Bistå i budsjett og prognosearbeid

• Sette økonomiske mål for selskapet

• Overordnet ansvar for skatte- og avgiftsrapportering

• Hovedkontakt med regnskapsbyrå og revisor, samt banker og andre finansinstitusjoner

• Være en aktiv bidragsyter i selskapets forbedringsarbeid, samt videreutvikle rutiner, prosesser og systemer

Vi søker deg som har et engasjement for å gjøre en forskjell og som trigges av å bli en del av en organisasjon i stor vekst med høyt arbeidstempo. Du vil få mulighet til å være med å bygge opp og bidra til utviklingen av et unikt produkt i en bærekraftig bransje, og det vil være viktig å ha en indre drive for denne satsningen. Kandidaten vi ser etter er nysgjerrig, oppsøker informasjon og involverer seg i driften.

Vi ser etter en utviklingsorientert CFO som er i stand til å identifisere muligheter, utfordringer og forbedringsbehov og planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til at organisasjonen når de målene som settes. Dette fordrer stor grad av forretningsmessig forståelse og en kombinasjon av strategisk og analytisk legning og operasjonell interesse og gjennomslagskraft.

For å lykkes i denne stillingen er du mulighetsorientert med strategisk tilnærming. Du kommer godt overens med de fleste mennesketyper og er god til å kommunisere sine budskap på en helhetlig måte. Ved å være tilgjengelig for sparring og vise interesse for andre fagområder enn sine egne bidrar man til et samarbeidsorientert og inkluderende arbeidsmiljø, som igjen er avgjørende for at man som selskap kan ta ytterligere steg inn i fremtiden.

Faglige kvalifikasjoner

• Høyere finansfaglig utdanning

• Solid operasjonell erfaring fra økonomi eller finans, gjerne tilsvarende CFO

• Kjennskap og gjerne erfaring med M&A-prosesser

• Gjerne erfaring fra børs og/eller IFRS-rapportering

• Erfaring fra lånefinansiering i bank og på børs

Kontaktinformasjon The Assessment Company:

Vi har valgt The Assessment Company AS til å bistå oss med rekrutterings- og utvelgelsesprosessen. Er du nysgjerrig på å høre mer om denne muligheten og har en hektisk hverdag? Ring oss gjerne for en uforpliktende samtale eller send oss en mail, så tar vi kontakt med deg:

Lone Holm Blaasvær, tlf. 924 45 136, e-post: lone.holm.blaasvaer@theac.no

Helene Møller Rørvik, tlf. 415 29 191, e-post: helene.moller.rorvik@theac.no

Søknadsfrist: 26.september

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakter

  • Kontaktperson: Lone Holm Blaasvær
  • Stillingstittel: Management Consultant
  • Telefon: +47 924 45 136
  • Kontaktperson: Helene Møller Rørvik
  • Stillingstittel: Management Consultant
  • Telefon: +47 415 29 191

Sted

Adresse: Leirfossvegen 27 a