Vil du være med å sikre at alle barn får utdanning av kvalitet (seksjonsleder)?


Publisert
Søknadsfrist 09.08.2020

StillingstittelAdministrasjon / Ledelse
TypeFast
ArbeidsgiverNorad
LokasjonOslo
BransjeOffentlige tjenester / Forvaltning

Norad søker seksjonsleder til Seksjon for utdanning i avdeling for helse, utdanning og menneskerettigheter. Norad arbeider med å gjennomføre regjeringens prioriteringer i Stortingsmeldingen utdanning for utvikling. Seksjonen har hovedansvar for forvaltning av norske bistandsmidler til utdanning, herunder støtte til jenters utdanning, kvalitet i utdanning, yrkesutdanning og utdanning i konflikt og kriser. Resultatstyring og - rapportering er en integrert del av vårt arbeid.
Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle seksjonens arbeid
 • Ansvar for faglig kvalitetssikring i seksjonen
 • Planlegge og forvalte seksjonens tilskudds- og driftsmidler i tråd med gjeldende lov- og regelverk
 • Lede arbeidet med kunnskapsutredninger på utdanningsfeltet
 • Ha overordnet ansvar for seksjonens rådgiving ovenfor Utenriksdepartementet, utenriksstasjoner og andre avdelinger i Norad
 • Ha løpende dialog med utdanningsaktører internasjonal og nasjonalt
 • Ansvar for seksjonens ansatte og arbeidsmiljø i tråd med gjeldende avtaler og regler
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Bistandsfaglig og/eller annen relevant internasjonal arbeidserfaring
 • Erfaring fra internasjonale organisasjoner og prosesser på utdanningsfeltet, særlig i utviklingsland, vil bli tillagt vekt
 • Erfaring med ledelse og personalansvar er ønskelig
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, fortrinnsvis tilskuddsforvaltning, er ønskelig
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Franskkunnskaper er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert, ryddig og strukturert, med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Evne og vilje til endring og til strategisk tenkning
 • Evne til å engasjere, motivere og fremme godt arbeidsmiljø
 • Trygg og tydelig i lederrollen, med gode samarbeidsegenskaper og evne til å bygge
  relasjoner
 • Evne til å formidle kunnskap til ulike miljøer, både nasjonalt og internasjonalt, samt til
  å representere Norad på en god måte i ulike fora

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og stimulerende oppgaver
 • Meget godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid

Stillingen er fast, med snarlig oppstart. Stillingen blir lønnet i stillingskode 1059 underdirektør i lønnsspennet 78-86 (kr 765 100 - 963 200). Innplassering skjer på bakgrunn av søkers kompetanse og erfaring.

Norad mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
Elektronisk kopi av vitnemål, og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.

Sektor: Offentlig
Lederkategori: Leder
Sted: Bygdøy allé, 0257 Oslo
Bransje: Offentlig administrasjon

Del jobb på